Publikacije

10 Godina poslije
1994 – 2004

Kontekstualni pristup strahu, traumi i gubitku

Zbornik Radova
knjiga 1.

Zbornik Radova
knjiga 2.

Zbornik Radova
knjiga 3.

Zbornik Radova
knjiga 4.

Zbornik Radova
knjiga 5.

Zbornik Radova
knjiga 6.

Zbornik Radova
knjiga 7.

Zbornik Radova
knjiga 8.

Zbornik Radova
knjiga 9.

Zbornik Radova
knjiga 10.

Psihosocijalni rad sa grupom žena iz izbjegličkog naselja

Socijalno-terapeutski rad sa grupom muškaraca

Psihosocijalna podrška i pomoć preživjelim žrtvama i svjedocima

Vodič za preživjele žrtve i svjedoke

priručnik sa konferencije Maloljetnička delinkvencija – zbornik maloljetnička
Naučna monografija: Utjecaj različitih konteksta socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u postratnoj Bosni i Hercegovini

Priručnk za obuku za
psiho-socijalni pristup
žrtvama svjedocima

Priručnik za treninge iz psiho-socijalnog rada

Zašto radim to što radim – Priručnik za grupni rad sa djecom i mladima 2015

Protokol intervencija u slučajevima nasilja u porodici

Licem u lice
nasilje iz pristrasnosti
Priručnik za socijalne radnike

Priručnik za trening
Pristup u radu sa žrtvama
nasilja u porodici

 

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This