O nama

Udruženje građana Vive Žene – Centar za terapiju i rehabilitaciju je vodeća nevladina organizacija za pružanje psihosocijalne pomoći i podrške osobama koje su doživjele traumatska iskustva rata, torture i nasilja. Udruženje je osnovano početkom 1994. godine kako bi se obezbijedio prihvat, zbrinjavanje i rehabilitacija žena i djece žrtava ratnog progona. Dvadeset devet godina udruženje kontinuirano radi na otklanjanju posljedica ratnih trauma, prevenciji svih oblika nasilja, izgradnji multietničke saradnje i poštovanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Vizija Vive Žene

Sigurno i tolerantno  društvo lišeno svih oblika nasilja i torture u kome građani ostvaruju svoja puna prava i slobode.

Misija Vive Žene

Vive Žene, centar za terapiju i rehabiltaciju preživjelih svih oblika nasilja i torture, kroz svebuhvatnu i profesionalnu  psiho-socijalnu podršku, edukaciju i  javno zagovaranje radi na izgradnji nenasilnog, tolerantnog i sigurnog društva poštujući principe jednakosti i povjerljivosti.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This