Porodično savjetovalište/psihoterapija

Iako spada u red najmanjih grupa, porodica u sebi ujedinjuje različite strane i oblike ljudskog života. S društvenog stajališta, porodica vrši bitnu posredujuću funkciju od koje zavisi društveno-kulturni kontinuitet, stabilnost i opstanak svake društvene zajednice.

Porodica je životna zajednica u kojoj žive najmanje dva naraštaja – u pravilu, roditelji i djeca. Osnovne vrijednosti i znanja stičemo u porodici, način na koji komuniciramo naučen je u porodici. Kakva ćemo ličnost biti i kakvu ćemo porodicu formirati u velikoj mjeri je rezultat odnosa unutar porodice iz koje dolazimo. Važnost koju porodica ima za razvoj zdrave ličnosti je nemjerljiva.Vrijeme i prostor u kojem mi živimo označava mnoštvo porodica koje su razbijene, odn. porodice u kojima nedostaje jedan ili oba roditelja, porodice u kojima je poremećena porodična kohezija i zdrava socijalna dinamika. Naša socijalna stvarnost je takva da je karakterizira velika socijalna fluktuacija i mogućnost prelaska u neku drugu socio-ekonomsku grupu. Ovaj prelazak omogućava i drugačije sagledavanje sebe tokom odrastanja. Nisu rijetki slučajevi da djeca iz porodice u kojoj vlada oskudica budu agresivna, da kradu, bježe iz škole i od kuće. Ekonomska nesigurnost može dovesti do emocionalne labilnosti djeteta, dok povoljne i izuzetno povoljne ekonomske prilike mogu dovesti do pretjerane zavisnosti, obrazovnih teškoća ili lošeg prilagođavanja.

Kroz naš rad porodičnog savjetovališta, promoviran je i afirmiran multidisciplinarni pristup u radu, gdje se korisnici imaju priliku susresti i sarađivati sa psiholozima, socijalnim radnicima, liječnikom, pravnicima, pedagozima i socijalnim pedagozima. Savjetovanje/psihoterapija je proces psihičkog osnaživanja osobe koja se suočava s poteškoćama, a u cilju postepenog prevladavanja problema i postizanja većeg životnog zadovoljstva.

Bitni elementi savjetovanja su:
– Savjetovanje provode osobe specijalizirane za pomaganje drugim ljudima.
– To je specifična metoda pomoći kojom se osobe u nekom životnom periodu osposobljavaju za samostalno i uspješno djelovanje, rješavanje problema, te uspješan i zdrav život.
– Savjetovanje se nudi pojedincu, parovima, porodici i grupama.

U savjetodavnom radu koriste se specifične spoznaje, znanja, vještine, metode i tehnike, ovisno o profesionalnom usmjerenju. Svrha savjetovanja je pomoći ljudima da sami sebi postanu najbolji pomagači.

Najčešći razlozi dolaska na savjetovanje i pomoć su:
– Kod djece (u pratnji roditelja): teškoće socijalizacije i prilagodbe, teškoće u učenju, poremećaji u ponašanju i razne druge emocionalne teškoće.
– Kod mladih: adolescentne i druge razvojne krize, emocionalne teškoće, problemi socijalizacije i prilagodbe, neslaganje sa roditeljima, teškoće u učenju, eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti i drugi poremećaji u ponašanju.
– Kod odraslih: predbračni i bračni problemi, loša komunikacija u porodici, nesklad odgojnih postupaka roditelja, stres na poslu, neusklađenost poslovnih i porodičnih obaveza, invaliditet ili bolest u porodici, fizičko, ekonomsko, seksualno ili psihičko zlostavljanje u porodici, emocionalni poremećaji kod odraslih, ovisnost u porodici, gubici i tugovanja u porodici, itd.

Realiziramo sljedeće usluge i aktivnosti:
1. savjetodavni rad (individualni, porodični, grupni i savjetovanje u paru),
2. edukacijske aktivnosti (predavanja, radionice, prezentacije),
3. izradu i promociju edukativno informativnih letaka, brošura i publikacija.

Put koji smo u svojim nastojanjima zacrtali i kojim idemo u razvoju psihosocijalnih programa, prilagođenih našoj užoj i široj lokalnoj zajednici, usmjeren je kroz podršku i pomoć ličnom rastu i razvoju svakog pojedinca, pružanju podrške razvoju zdravih i funkcionalnih porodica, te umrežavanje, saradnja i projektno partnerstvo u zajednici, radi stvaranja zdravijeg okruženja.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This