Treninzi i edukacije

Obrazovanje/ usavršavanje je veoma značajan segment rada u okviru sagledavanja razvoja UG Vive žene prethodnih godina.
U toku dosadašnjeg rada, zaposleni su usvojilimnogo novihsaznanja i vještinakoja su sticana godinama, a odnose se na traumu, gubitke, žalovanje, posljedice straha i tretman žrtava rata, torture i nasilja, i konstantno se provjeravaju i obogaćuju u praksi.
Isto tako, nova znanja i iskustva iz prakse su dovela do stalnog traganja za novim pristupima u radu sa traumatiziranim osobama, žrtvama rata i nasilja, kao i traganja za novim pristupom kontekstu u kojem organizacija djeluje.

Treninzi/edukacijesu namijenjeni obrazovanju psihologa, ljekara, socijalnih radnika,medicinskih tehničara, pravnika, psihoterapeuta i studenata, sa ciljem sticanja novih znanja, vještina i kompetencija u pružanju pomoći traumatiziranim osobama.

Pružanje usluga treninga/edukacije iz oblasti sagorijevanja na poslu, kao posljedice dugotrajne izloženosti profesionalnom stresu, je veoma bitna i ima veliko značenje za lični i profesionalni rast i razvoj svakog pomagača.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This