“Zapošljavaj, poboljšavaj!” – Žene žrtve nasilja razvija vlastite biznise

Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja je ključno za ostvarivanje ženskih prava i rodne ravnopravnosti. Ono ne samo da doprinosi ravnopravnom učešću žena na postojećim tržištima, već obezbjeđuje njihov pristup proizvodnim resursima, vraća im kontrolu i autonomiju...

“Zapošljavaj, poboljšavaj”: Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja daje rezultate

Puno sam se osnažila, kako psihički, tako i ekonomski, kaže Fahira Paripović, korisnica projekta “Zapošljavaj, poboljšavaj”, a koji ima za cilj unaprijediti položaj žena žrtava nasilja i ekonomski ih osnažiti. Projekat realizira Udruženje građana “Vive Žene” Tuzla, a...

Povećanje sredstava za rad Sigurnih kuća u FBiH

Na sjednici Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 25.1.2023.godine usvojeno je 50 amandmana vezanih uz Prijedlog budžeta za 2023.godinu. Amandmani su predloženi od strane bloka stranaka predvođenih Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH i strankama...

Potpisan Ugovor o sufinansiranju smještaja žena i djece žrtava nasilja u porodici u sigurnu kuću Vive Žene sa Gradom Tuzla

Danas potpisanim Ugovorom o sufinansiranju smještaja žena i djece žrtava nasilja u porodici u sigurnu kuću Vive Žene, predstavnici Gradske uprave su pokazali da Grad Tuzla, poštuje principe rodno odgovornog budžetiranja i senzibilitet u zaštiti ugroženih kategorija...

“Zapošljavaj, poboljšavaj”: Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja daje rezultate

Udruženje građana “Vive Žene” Tuzla realizira projekat pod nazivom „Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava rodno zasnovanog nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“. Projekat je počeo 2021. godine i u njemu učestvuje grupa...

U okviru kampanje “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama” realizovan čas sa studenticama i studentima Univerziteta u Tuzli

 Dana 06.12.2022. održan je čas sa studenticama i studentima Univerziteta u Tuzli na temu "Prevencija rodno zasnovanog nasilja", kao dio aktivnosti  Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Tuzli i U.G. Vive Žene. Aktivnost se sprovodi u okviru projekata...

Poziv za angažman konsultanata/kinje za usluge evaluacije projekta

  Cool for proposal for external consultant – evaluator of the project: “Prevention, protection, rehabilitation of the victims of war and GBV in B&H”   Terms of reference The object of the evaluation: Project title “Prevention, protection, rehabilitation of the...

Javni poziv za angažovanje lokalne koordinatorice u okviru realizacije projekta „Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“ (Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH)

O projektu Projekat „Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“ (Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH) za cilj ima otvaranje dijaloga i definisanja modela i načina organizovanja...

Održan završni seminar na temu “Trauma osjetljiv pristup u radu sa žrtvama/svjedocima”

Seminar je realizovan u periodu od 09. do 11. novembra 2022.godine, sa dvije grupe  predstavnica/ka Institucionalnih mreža podrške žrtvama/svjedocima sa područja Tuzlanskog kantona i Brčko distrikta, a obrađene su sljedeće teme: Uvod u svjedočenje; Šta znači biti...

Održan nastavak edukacije na temu:„Trauma – osjetljiv pristup u radu sa žrtvama/svjedocima“

U organizaciji U.G.“Vive Žene“ je od 28. 09. do 30.09.2022.godine u hotelu Vapore, Neum, održan nastavak edukacije na temu: „Trauma – osjetljiv pristup u radu sa žrtvama/svjedocima“. Cilj edukacije je jačanje kapaciteta predstavnika/ca javnih ustanova i institucija...

Službena web prezentacija U.G. Vive Žene Tuzla

Novosti

Kada život zaluta

Drugi modul treninga za profesionalca, koji rade sa djecom na području Lukavca održan je 3. 4. i 5. marta. Modul "Kada život zaluta" pružio je...

JAVNI POZIV za 2 dizajnera/ke u sklopu kampanje o podizanju svijesti o preprekama i mogućnostima za ekonomsko jačanje i zapošljivost žena žrtava nasilja, u sklopu projekta “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“

Udruženje građana Vive Žene od 1.9.2021. do 31.1.2023. sprovodi projekt izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja i unapređenja socijalnih...

O nama

Vizija

Vive Žene je nevladina organizacija koja svoje djelovanje fokusira na psiho-socijalnu pomoć i podršku žrtvama rata, torture i nasilja, te jačanje kapaciteta drugih organizacija i institucija i zastupanje uz multidisciplinaran, demokratski i participativan pristup u radu sa traumatiziranim porodicama i pojedincem.

Misija

Naša misija je da obezbjedimo brzu i efikasnu psihosocijalnu pomoć i zaštitu i temelj nade za život lišen svake vrste interpersonalnog i društvenog nasilja.

Ciljevi

Opšti cilj: Poboljšanje mentalnog zdravlja žrtava torture i nasilja u toku i nakon rata u BiH, kroz integrirani multidisciplinarni pristup rehabilitaciji i prevenciji torture i zlostavljanja , a kroz poboljšanje zakonodavstva i obnovu ljudskih prava. (Detaljnije)

Video: Film Vive Žene

Galerije

Donatori

SOS Telefon

b

Programi

Servisi