JAVNI POZIV Za angažovanje ekspertkinje/ta za kreiranje resursa za informisanje u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu: Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women. Jedan...

JAVNI POZIV Za angažovanje moderatorice/ra u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women. U okviru...

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u projektu “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“

O projektu: Udruženje građana Vive Žene od 1.9.2021. do 31.1.2023. sprovodi projekt izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja i unapređenja socijalnih politika s ciljem njihovog osnaživanja i kreiranja života bez nasilja. Projekat nosi naziv “Izgradnja...

Psihosocijalna grupa za podršku muškarcima

Obavještavamo Vas da UG „Vive Žene“ Tuzla uspješno realizira psihosocijalne grupe za podršku muškarcima koji žele razgovarati o ličnim problemima, unutarporodičnim odnosima, međusobnoj komunikaciji sa članovima porodice i okolinom te o drugim dilemama o kojima se žele...

Posjeta predstavnica Britanske ambasade Udruženju građana Vive Žene

Helen Flewer, prvi sekretar i Amra Salkic, pravna savjetnica u Britanskoj ambasadi  su posjetile Udruženje građana Vive Žene dana 15.09.2021.godine. Jasna Zečević, predsjednica UG Vive Žene, je predstavila rad udruženja sa osvrtom na izazove u radu i osiguravanju...

POZIV ZA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ANGAŽOVANJE KONSULTANTA ZA SPROVOĐENJE OBUKE IZ OBLASTI MARKETINGA PROIZVODA SA SELA

Terms of References For procurement of external consultant for implementation of training on Rural marketing under the project “P9230 Empowerment of women, Precondition for Reconciliation in BIH"” I. Background Vive Žene- Centre for Therapy and Rehabilitation invites...

POZIV ZA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ANGAŽOVANJE KONSULTANTICE ZA IZRADU KAMPANJE ZAGOVARANJA ZA PRAVA ŽENA KOJE SU PREŽIVJELE SEKSUALNO NASILJE U RATU

Udruženje građana ”Vive Žene” iz Tuzle raspisuje javni poziv za podnošenje ponuda za angažovanje eksperice za razvoj kampanje zagovaranja za prava žena koje su preživjele rodno, seksualno nasilje u ratu, u okviru projekta „Osnaživanje glasova žena pogođenih ratnim...

Vive žene na Maršu mira

I ove godine UG Vive Žene su pružale podršku učesnicima Marša mira . Praksa je to od 2004. godine da skupa sa ženama iz Podrinja organizujem štand sa osvježavajućim pićem, hranom, kafa i voda u mjestiu Đugum kod Konjević polja.

Projekat: „Osnaživanje djevojaka i mladih žena kroz obrazovanje za nove kompetencije; vještine poželjne za lakše zapošljavanje“ počeo sa realizacijom

UG Vive Žene su započele sprovođenje aktivnosti Projekta „Osnaživanje djevojaka i mladih žena kroz obrazovanje za nove kompetencije; vještine poželjne za lakše zapošljavanje“ od 1.juna 2021.godine. Projekat je finansijski podržan od CFD Švicarska. Aktivnosti se...

Potpisan Sporazum sa Tužilaštvom Brčko Distrikta

Nakon organizovanja edukativnih aktivnosti regionalnog projekta o pravnom položaju žena pogođenih ratnim seksualnim i rodnozasnovanim nasiljem na Zapadnom Balkanu i učešću Tužilaštva Brčko Distrikta, dana 1.7. je u prostorijama Tužilaštva, upriličeno potpisivanje...

Službena web prezentacija U.G. Vive Žene Tuzla

Novosti

O nama

Vizija

Vive Žene je nevladina organizacija koja svoje djelovanje fokusira na psiho-socijalnu pomoć i podršku žrtvama rata, torture i nasilja, te jačanje kapaciteta drugih organizacija i institucija i zastupanje uz multidisciplinaran, demokratski i participativan pristup u radu sa traumatiziranim porodicama i pojedincem.

Misija

Naša misija je da obezbjedimo brzu i efikasnu psihosocijalnu pomoć i zaštitu i temelj nade za život lišen svake vrste interpersonalnog i društvenog nasilja.

Ciljevi

Opšti cilj: Poboljšanje mentalnog zdravlja žrtava torture i nasilja u toku i nakon rata u BiH, kroz integrirani multidisciplinarni pristup rehabilitaciji i prevenciji torture i zlostavljanja , a kroz poboljšanje zakonodavstva i obnovu ljudskih prava. (Detaljnije)

Video: Film Vive Žene

Galerije

Donatori

SOS Telefon

b

Programi

Servisi