Još jedan Sajam proizvoda žena sa sela je iza nas. Imali smo na priliku, tokom Sajma, sresti sa 70 žena izlagačice sa područja Podrinja i Tuzlanskog kantona. Divno je bilo družiti se u subotu i podržati žene u plasmanu njihovih proizvoda. Želimo se zahvaliti Horu Tuzlanke na njihovom učešću, svojim predivnim nastupom su svakako uveličale Sajam. Također, želimo se zahvaliti i građanima Tuzle koji su kupovinom proizvoda žena sa sela doprinijeli unapređenju njihovog života na selu.
Žene u ruralnim područjima doprinose blagostanju svojih porodica i razvoju domaćinstava na selima. Dosadašnje analize su pokazale da, iako su žene vitalni faktor od kojih najviše zavisi oživljavanje sela i ruralni razvoj u cjelini, njihov nepovoljan položaj i problemi sa kojima se suočavaju, od osnovnih životnih potreba, pa do dugoročnih interesa u okviru održivog razvoja, ostaju marginalna tema.
Sajam je jedna od aktivnosti projekta „Osnaživanje žena, kroz podsticanje rodne ravnopravnosti, ključni element za ruralni razvoj“ podržanog od strane We Effect Europe .
Projekat je u skladu sa i doprinosi UN programskim ciljevima i doprinosi implementaciji Agende 2030 „Ne ostavljaj nikoga iza“ za održivi razvoj, a posebno doprinosi postizanju ciljeva relevantnih za smanjenje siromaštva, sigurnost hrane, poboljšanje prehrane i promoviranje održive poljoprivrede, postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje.
Sponzor Udruženja građana Vive Žene @Bhtelecom

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This