Projekat: „Osnaživanje djevojaka i mladih žena kroz obrazovanje za nove kompetencije; vještine poželjne za lakše zapošljavanje“ počeo sa realizacijom

Projekat: „Osnaživanje djevojaka i mladih žena kroz obrazovanje za nove kompetencije; vještine poželjne za lakše zapošljavanje“ počeo sa realizacijom

UG Vive Žene su započele sprovođenje aktivnosti Projekta „Osnaživanje djevojaka i mladih žena kroz obrazovanje za nove kompetencije; vještine poželjne za lakše zapošljavanje“ od 1.juna 2021.godine. Projekat je finansijski podržan od CFD Švicarska. Aktivnosti se...

SOS Telefon

b

Programi

Servisi