U organizaciji U.G.“Vive Žene“ je od 23. do 25.06.2021.godine u hotelu Kardial (Teslić), održan seminar na temu: „Trauma – osjetljiv pristup u radu sa žrtvama/svjedocima“. Cilj seminara je jačanje kapaciteta predstavnika javnih ustanova i institucija koje dolaze u susret i rade sa žrtvama/svjedocima ratnog zločina (ali i drugih krivičnih djela) za obezbjeđenje profesionalnog pristupa, prevencije retraumatizacije žrtava/svjedoka u sudskim postupcima i senzibiliziranje za specifične potrebe i prioritete žrtava/svjedoka.

Nakon seminara, 25.06.2021.g. održana je zajednička radionica razmjene iskustava članova Institucionalnih mreža za podršku žrtvama/svjedocima koje djeluju na području Brčko distrikta i Tuzlanskog kantona. Svrha radionice je procjena postojećih kapaciteta, načina saradnje te identifikacija prilika za unapređenje rada, kako bi žrtve/svjedoci dobili adekvatnu podršku i psihosocijalnu zaštitu prije, za vrijeme i nakon sudskih procesa.

The Programme is supported by medica mondiale and Engagement Global (EG), with funds from The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This