UG Vive Žene su započele sprovođenje aktivnosti Projekta „Osnaživanje djevojaka i mladih žena kroz obrazovanje za nove kompetencije; vještine poželjne za lakše zapošljavanje“ od 1.juna 2021.godine. Projekat je finansijski podržan od CFD Švicarska. Aktivnosti se sprovode tri zajednice: Bratunac, Vlasenica i Tuzlanski kanton, i usmjerene su na rad sa djevojkama i mladim ženama u svrhu jačanja njihovih kapaciteta kroz edukaciju za nove kompetencije. Kroz aktivno učešće u našem programu želimo da djevojke i mlade žena osvijeste svoje kapacitete i vlastite vrijednosti, podignu nivo samopouzdanja i samopoštovanja, nauče vještine potrebne za pozitivnu komunikaciju, bolje predstavljanje sebe i svojih vlastitih vrijednosti.

#Jernamladimasvijetostaje!!!!!!!!!!!

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This