DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Održana radionica sa studentima -
Vive Zene

Dana 04.12.2018. godine u okviru 16 dana aktivizma međunarodnog dana borbe protiv nasilja u porodici, u “Vive Žene” je održana radionica za studente 3. godine Filozofskog fakulteta, odsjeka za pedagogiju-psihologiju u Tuzli na temu “Mitovi i činjenice o nasilju nad ženama”. Cilj radionice je bio da studenti kroz diskusiju otvoreno govore o stereotipima koji su najčešće prisutni u društvu a koji doprinose zanemarivanju ovog problema u javnosti a time i odsustva adekvatne pažnje i brige prema žrtvama. Imali su priliku i upoznati se sa načinom rada Sigurne kuće Vive Žene, psihosocijalnim pristupom u radu sa žrtvama i najčešćim problemima kroz koje žrtve prolaze. Radionicu su vodili iskusni uposlenici Vive Žene koji su bili veoma zadovoljni odzivom i interesovanjem studenata o ovoj temi.

- Najava predstava ˝PAT˝ novi pomak u razmišljanju -
Vive Zene

U okviru projekta "Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja" kojeg implementira Udruženje "Vive Žene" Tuzla u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle, a kojeg finansira Evropska unija, u Tuzli će 10. decembra premijerno biti prikazana nova pozorišna predstava pod nazivom "PAT".

Radi se o specifičnoj predstavi jer obrađuje temu samonasilja, odnosno samopovređivanja. U njoj učestvuje tridesetak djece i mladih, a neki od njih imaju i lično iskustvo kada je riječ o samopovrijeđivanju.

- Održan dvodnevni trening za Mrežu žena u Podrinju -
Vive Zene

UG Vive Žene su organizovale dvodnevni trening, u periodu od 30.11. do 2.12.2018. godine, u Vitezu za 14 članica mreže žena u Podrinju.

Ciljevi treninga su: unaprijediti znanja i kompetencija u oblasti djelovanja udruženja i umrežavanja.

Trening je jedna od aktivnosti iz projekta Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama, kojeg finanasira Olaf Palme International Centre.

- Udruženje Duga organizirala donatorski ručak za potrebe UG Vive Žene -
Vive Zene

Bosansko-hercegovačko udruženje Duga iz Bazela Švicarska je dana 1.decembra 2018.godine organizovalo donatorski ručak za prikupljanje sredstava za rad našeg Udruženja u Bazelu. Udruženje „Duga“ broji 17 članica i djeluje već 15 godina sa ciljem pružanja pomoći i podrške onima kojima je najpotrebnija. Sve njihove aktivnosti su zasnovane na dobrotvornoj osnovi, povezivanju sa organizacijama u Bosni i pružanju podrške.
Ovom prilikom želimo se zahvaliti Kadiri, Rasemi S i Rasemi B, Emiri, Bernisi, Selviri, Feizi, Vesni, Enveri, Melihi, Bahri, Suadi, Samiri, Sevleti, Hajri, Bajisi i Fadili na ovom predivnom događaju i želimo im puno uspjeha u daljem radu.

- Peer edukacija -
Vive Zene

Malo bosansko izletište ZLAČA blizu Tuzle, postalo je centar zbivanja za djecu iz projekta „Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja“ koga implementira UG „Vive Žene“ u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzla uz finansisku podršku Evropske Unije. Ovo je njihov drugi susret nakon prvog Modula za peer edukatore. Djeca dolaze iz nekoliko škola iz Tuzle i Brčkog, uzrasta od VI do IX razreda, a Ima ih oko 40-oro, 22 djevojčice i 18 dječaka. Svi oni nose sa sobom „kovčeg“ pun različitih iskustava, znanja i vještina, različitih karaktera, interesovanja i hobija...Šarena bašta mladosti, ljepote i želje za učenjem i novim saznanjima, poznanstvima...i avanturom u nepoznato!

- Postignuća UG "Vive Žene" Tuzla u okviru projekta: „Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za individualne potrebe oštećenih/svjedoka“. -
Vive Zene

U periodu od 01. augusta 2017. godine do 14. oktobra 2018. godine UG „Vive Žene“ Tuzla je, uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i vlada Švicarske i Norveške, realiziralo projekat pod nazivom „Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za individualne potrebe oštećenih/svjedoka“, čiji cilj je bio unaprijediti i poboljšati status svjedoka/žrtava, uključujući uživanje zakonom zagarantovanih prava i olakšano učestvovanje u svim radnjama tužilaštva bez diskriminacije. Projekat se realizirao u više segmenata, a najznačajnija postignuća implementiranog projekta su... Kliknite ovdje za preuzimanje cjelokupnog dokumenta >>

- Održan Trening Izrada i praćenje individualnog plana tretmana i zaštite malodobnih počinitelja kaznenih djela -
Vive Zene

Trening Izrada i praćenje individualnog plana tretmana i zaštite malodobnih počinitelja kaznenih djela je održan u periodu 20. I 21.novembarr 2018., na Hajdučkim vodama. Organizator treninga je Udruženje građana Vive Žene u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona,a aktivnost je finansijski podržana iz sredstava za realiziranje aktivnosti predviđenih uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji Bosne i i Hercegovine Federalnog Ministarstva za rad i socijalnu politiku.

- Održana Press konfereciju u povodu obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama -
Vive Zene

Udruženje građana Vive Žene u saradnji sa Pozorištem mladih Tuzle, Udruženjem Zemlja dijece u BIH i World Vision su, dana 22.11.2018.godine, organizovali Press konferenciju sa ciljem informisanja javnosti o planiranim aktivnostima koje će se sprovesti u povodu obiježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

Dani aktivizma počinju 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, i završavaju 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

- Održana press konferencija i prezentacija rezultata provođenja zajedničkih aktivnosti organizacija civilnog društva i tužilaštava u BiH uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH -
Vive Zene

U utorak, 13. novembra 2018. godine, u Velikoj sali Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, održana je press konferencija i prezentacija rezultata provođenja zajedničkih aktivnosti organizacija civilnog društva i tužilaštava u BiH uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH. Rezultate projekata predstavile su predstavnice organizacija Transparency International BiH, Mediacentar i UG „Vive žene“ Tuzla.
Potpredsjednica VSTV-a BiH i predsjednica Stalne komisije VSTV za efikasnost tužilaštava Jadranka Lokmić-Misirača je u svom uvodnom obraćanju, naglasila da sa zadovoljstvom predstavlja završetak jednog značajnog projekta koji otvara novi put saradnje tužilaštava, VSTV-a BiH i nevladinih organizacija...

- Radionica budućih vršnjačkih edukatora u III Osnovne škole, Brčko, Brčko Distrikt -
Vive Zene

Naši budući vršnjaci edukatori učesnici projekta “Dječaci i djevojčice glasno protiv rodno zasnovanog nasilja”, uz podršku pedagogice Milosave Andrijašević , održali su svoju prvu vježbu sa učenicima III Osnovne škole, Brčko, Brčko Distrikt. Projekat „Dječaci i djevojčice glasno protiv rodno zasnovanog nasilja” kojeg sprovode U.G. Vive Žene u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzla,a finansira Evropska unija, ima za cilj promicanju nenasilja i rodne ravnopravnosti u BiH.

Kao što osmjesi na licima učesnika pokazuju naši budući edukatori uspješno su obavili svoj zadatak.

- Posjeta Ministrice Sandre Memić UG Vive Žene -
Vive Zene

Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Sandra Memić, Edin Šestan, pomoćnik ministrice za socijalnu i dječiju zaštitu i predstavnica J.U. Centar za socijalni rad Tuzla Sonja Brčinović su, dana 06. novembra 2018.g., posjetili UG Vive Žene i tom prilikom su se upoznali sa radom i aktivnostima UG Vive Žene. Tokom posjete dogovoreni su budući načini međusobne suradnje i podrške, posebno u domenu finansiranja rada Sigurne kuće, unaprijeđenje zaštite osnovnih ljudskih prava i sprovođenje globalne kampanje 16. dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

- Održana radionica Programskog planiranja za 2019.godinu -
Vive Zene

Udruženje građana Vive Žene Tuzla je održala radionicu Programskog planiranja za 2019.godinu u periodu od 01 do 03. novembara 2018. Cilj radionice je napraviti jasan pregled postavljenih programskih ciljeva za 2019.godinu, pregled i vremenski plan aktivnosti za ostvarivanje zadatih ciljeva, te uključenost osoblja u sprovođenje svih programskih ativnosti.

Ova radionica je bila i odlična prilika da se razmjene informacije o postignutim rezultatima u 2018.godini.

- Sastanak multidisciplinarnog tima za upućivanje i praćenje počinilaca nasilja u porodici -
Vive Zene

Sastanak multidisciplinarnog tima za upućivanje i praćenje počinilaca nasilja u porodici, za Opštine Srebrenica, Bratunac i MIlići, održan je dana 30.11.2018. u Hotelu Vidikovac Zvornik. Sastanak je realiziran u okviru projekta „Korak bliže ka eliminaciji rodno zasnovanog nasilja, rad sa počiniocima nasilja“, koji je finansiran od strane UN Women i IAMANEH.

Udruženja građana „Budućnost“ iz Modriče i „Vive Žene“ Tuzla, zajednički su razvili strateški program za razvoj rada sa počiniocima nasilja u Bosni i Hercegovini. U okviru toga, uspostavljena je saradnja sa relevantnim institucijama nadležnih za intervencije u slučajevima nasilja u porodici u u navedenim opštinama.

- Radionica budućih vršnjačkih edukatora u OŠ Sjenjak -
Vive Zene

Naši budući vršnjaci edukatori učesnici projekta “Dječaci i djevojčice glasno protiv rodno zasnovanog nasilja”, uz podršku pedagogice Nermine Tursić Selmanović, održali su svoju prvu vježbu sa učenicima nižih razreda Osnovne škole “Sjenjak” Tuzla dana 25.10.2018.godine. Projekat „Dječaci i djevojčice glasno protiv rodno zasnovanog nasilja” kojeg sprovode U.G. Vive Žene u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzla,a finansira Evropska unija, ima za cilj promicanju nenasilja i rodne ravnopravnosti u BiH.

Kao što osmjesi na licima učesnika pokazuju naši budući edukatori uspješno su obavili svoj zadatak.

- Edukativne radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta na temu trgovine ljudima -
Vive Zene

Povodom obilježavanja Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobar U.G. „Vive Žene“ Tuzla održale su edukativne radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta na temu trgovine ljudima.
Edukativne radionice održane su u periodu od 16.10.2018. do 18.10.2018. za 60 učenika osnovnih škola sa područja Brčko Distrikta i grada Tuzla. Tokom predavanja i radionica predstavljeni su osnovni pojmovi koji se odnose na trgovinu ljudima, te mogućnosti i načini prevencije i zaštite prilagođeni djeci ovog uzrasta.

- Održana radionica po nazivom „Profesionalci pomažuće struke – briga o sebi kao preduslov brige o drugima“ -
Vive Zene

11. i 12. oktobra 2018. godine u hotelu „Hajdučke vode“ kod Teslića održana je radionica po nazivom „Profesionalci pomažuće struke – briga o sebi kao preduslov brige o drugima“ za predstavnike Institucionalne mreže za podršku žrtvama/svjedocima Tuzlanskog kantona. Cilj radionice bio je osnaživanje međusobnih odnosa institucija i fondacija/udruženja koje pružaju podršku svjedocima/žrtvama te jačanje njihovih kapaciteta da učestvuju u svim radnjama tužilaštava. Radionica je održana u okviru projekta: „Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za individualne potrebe oštećenih/svjedoka“, koji U.G. „Vive Žene“ Tuzla implementira uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i vlada Švicarske i Norveške.

- Održan Sajam proizvoda žena sa sela -
Vive Zene

UG “Vive Žene“ Tuzla, u saradnji sa Mrežom žena u Podrinju koju čine slijedeće organizacije: UŽ „Jadar“ Konjević Polje, UŽ „Maja“ Kravica, UPP „Drina“ Burnice, Udruženje žena Cerska, Udruženje žena Podrinje Vlasenica i ženska grupa iz MZ Suha, su dana 14.10.2018 u Tuzli obilježile Međunarodni dan žene na selu.
U povedu toga organizovan je Sajam proizvoda žena sa sela na kojem su udruženja i grupa predstavili svoju kućnu i domaću radinost, a također i govorile o svojim aktivnosti koje doprinose aktivnijoj ulozi žena i ženskih grupa u razvoju civilnog društva, zalažući se za poštivanje ženskih ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života.

- Sastanak Evropske mreža - Rad sa počiniteljima nasilja -
Vive Zene

Od 03. Do 05. Oktobra 2018. godine u glavnom gradu Češke je održan godišnji sastanak/konferencija koju je organizovala europska mreža za rad sa počiniocima nasilja (Work With Perpetrators), na temu „Put do odgovornosti kroz teoriju i praksu“. Ovo je sedmi po redu sastanak mreže a UG „Vive Žene“ su njihovi članovi od 2015. godine. WWP broji 54 članova organizacija širom Europe koje se na neki način bave radom sa počiniocima nasilja. Kao i prethodnih godina,i ove godine učesnici konferencije imali su priliku upoznati se sa drugačijim pristupima u radu i efektima istih, te razmijeniti iskustva i različite kontekste iz kojih dolaze a sve sa ciljem unapređenja rada, kao i spriječavanja nasilja i osiguranja zaštite žrtava

- Sajam proizvoda žena sa selu u Tuzli 14.10.2018. -
Vive Zene

UG “Vive Žene“ Tuzla, u saradnji sa Mrežom žena u Podrinju koju čine slijedeće organizacije: UŽ „Jadar“ Konjević Polje, UŽ „Maja“ Kravica, UPP „Drina“ Burnice, Udruženje žena Cerska, Udruženje žena Podrinje Vlasenica i ženska grupa iz MZ Suha, će i ove godine obilježiti Međunarodni dan žena na selu koji se tradicionalno u svijetu obilježava 15.10.2018. godine.
Tim povodom Vive Žene, uz podršku Mreže žena u Podrinju, će organizovati 14.10.2018. Sajam proizvoda žena sa sela, Trg Slobode Tuzla, od 10:00 – 14:00, gdje će članice Udruženja i grupa predstaviti svoju kućnu i domaću radinost, a također prezentirati svoje aktivnosti koje doprinose aktivnijoj ulozi žena i ženskih grupa u razvoju civilnog društva, zalažući se za poštivanje ženskih ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života.

- UG VIve Žene, u povodu obilježavanja „Dječije nedjelje“ , su organizovale
uvodnu radionicu za djecu i roditelje , u OŠ Lukavac i OŠ Turija dana 4.oktobra 2018.godine. -
Vive Zene

Uvodna radionica radionica za djecu i roditelje je dio Projekta „Jačanje roditeljskih kompetencija i poboljšanje komunikacije sa ciljem prevencije poremećaja u ponašanju kod djece osnovnoškolskog uzrasta” kojeg sporvodi UG Vive Žene u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Lukavac, Univerzitetom u Tuzli i Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK u dvije osnovne škole na području Općine Lukavac.

Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK iz sredstava “Dječije nedjelje” sa ciljem unapređenja ukupnog društvenog položaja i brige o djeci.

- UG Vive Žene Tuzla provodi aktivnost uspostavljanja lokalnih platformi za dijalog
u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ -
Vive Zene

U.G. Vive Žene, Tuzla provodi aktivnost uspostavljanja lokalnih platformi za dijalog na području Tuzle, Bijeljine, Distrikta Brčko, Usore, Mostara, Tešnja i Doboj Istoka, te edukaciju za ženske organizacije civilnog društva i neformalne grupe žena, na temu izgradnje mira i promocije socijalne kohezije.
Ova aktivnost se provodi u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“, koji implementiraju UNICEF, UNESCO i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF) sa ciljem povećanja inkluzivnosti upravljanja na lokalnom nivou – okupljajući lokalne lidere, civilno društvo, mlade, vjerske lidere, ženske organizacije i relevantne lokalne vlasti.

- Počeo I modul edukacije za peer edukatore u okviru Projekta
"Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja" -
Vive Zene

Udruženje građana Vive Žene Tuzla i Pozorište mladih Tuzle , u okviru Projekata "Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja" kojeg finansira Evropska unija sprovode PEER EDUKACIJU, Modul 1, u periodu od 26 - 28.9.2018. godine na Vlašiću. Prvi dan edukacije za 40 djece je uspješno prošao.

Više slika možete pogledati u galeriji Pozorišta mladih Tuzla: Klikni ovdje >>

- Posjeta učesnika BINE MIRA u UG Vive Žene -
Vive Zene

Učesnici BINE MIRA su posjetili UG Vive Žene dana 20.09.2018.godine, gdje im je predstavljen rad i aktivnosti koje Vive Žene sprovode na izgradnji mira u Bosni iHercegovini.

Ovo je bila prilika i da se razmjene iskustva sa organizacijama iz Njemačke, Poljske, Armenije i Srbije te naglasi važnost sardanje i zajedničkog djelovanja u procesu izgradnje mira.

- Otvoren 10. međunarodni susret mladih „BINE MIRA“ -
Vive Zene

10. Internacionalni susreti mladih Evrope "Bina mira 2018" sa 130 učesnika iz Evrope biće otvoreni 16. septembra 2018. godine u 18.30h na sceni Narodnog pozorišta Tuzla.

Susreti se otvaraju izvođenjem predstave "ISKORAK" koja je nastala prošle godine u okviru projekta "Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja" kojeg implementira Udruženje "Vive Žene" Tuzla u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle, a finansira Evropska unija.

- Urađen video “Nulta tolerancija na nasilje u Brčko distriktu BiH” -

Fondacija Udružene žene iz Banja Luke i UG Vive žene iz Tuzle su kreirale promotivni video pod nazivom “Nulta tolerancija na nasilje u Brčko distriktu BiH” sa ciljem da pošalju snažnu poruku protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i da se građani i građanke Brčko distrikta informišu o relevantnim zakonima u Brčko dsitriktu koji garantuju život bez nasilja.

Video je nastao u okviru projekta „Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko Distriktu BiH” koji je podržan od strane UN Womena BiH.

- Najava za predstavu "ISKORAK" na "Bini mira 2018" -
Vive Zene

10. Internacionalni susreti mladih Evrope "Bina mira 2018" sa 130 učesnika iz Evrope biće otvoreni 16. septembra 2018. godine u 18.30h na sceni Narodnog pozorišta Tuzla.

Susreti se otvaraju izvođenjem predstave "ISKORAK" koja je nastala prošle godine u okviru projekta "Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja" kojeg implementira Udruženje "Vive Žene" Tuzla u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle, a finansira Evropska unija.

- Rad UG Vive Žene predstavljen na True Stories Marketu -
Vive Zene

Augustina Rahmanović, psihoterapeutkinja u UG Vive Žene, učestvovala je na True Stories Marketu, koji se organizuje u okviru Sarajevo Film festivala.
True Stories Market povezuje predstavnike filmske industrije sa predstvnicima civilnog društva koje se bave dokumentovanjem i istraživanjem ratnih događanja na prostoru bivše Jugoslavije. Augustina Rahmanović je predstavila priču “Zabranjena sreća”, koja govori u psiho-socijalnom radu sa mješovitom etničkom grupom na prostoru Kravice i Konjević polja. Pored UG Vive Žene, u radu Marketa, učestvovale su još 4 organizacije koje su također predstavile svoje priče.

- Info materijal "Šta je dobro znati ako sam oštećeni/svjedok" -
Vive Zene

Ukoliko ste svjedok ili oštećeni u krivičnom postupku možete, u ovom videu, pogledati korisne i praktične upute koje Vam mogu pomoći tokom procesa. Link:https://youtu.be/2tOsnD9zM5o. Ukoliko je vaše dijete svjedok u krivičnom postupku, trebate znati da su mu zagarantovana određena prava, a više informacija o pravima djece u krivičnim postupcima možete saznati u slijedećem videu: https://youtu.be/yPfK7ha-yxc. Materijali su nastali na osnovu publikacije "Šta je dobro znati ako sam oštećeni/svjedok", a u sklopu projekata "Strategija postupanja s osobama koje dolaze u kontakt s tužilaštvima - Podrška tužilaštvima u implementaciji medijske komponente" i "Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za potrebe oštećenih /svjedoka"

- Obilježen Međunarodni dan podrške žrtvama torture -

I ove godine UG Vive Žene tokom dva dana nizom događaja obilježile 26. Juni - Međunarodni dan podrške žrtvama torture.Cilj je podsjetiti javnost, ali i predstavnike vlasti da još ne postoji zakonski okvir koji bi regulirao prava osoba žrtava torture iako je tortura jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.

Kako bi olakšali rad profesionalcima Udruženje je priredilo priručnik i vodič o psihosocijalnoj podršci i pomoći preživjelim žrtvama i svjedocima, te info brošura namijenjena svjedocima i žrtvama.Promocija obje publikacije održana je 25.06.2018. u prostoru Atelje Ismet Mujezinovic u Tuzli.

- Manifestacija za djecu i mlade „Za svijet bez troture“ -
Vive Zene

Obilježavanje međunarodnog dana podrške žrtvama torture završeno je sinoć manifestacijom za djecu i mlade „Za svijet bez troture“ u prostorijama dvorane "Kaleidoskop". Za djecu je priređen zabavni program tokom kojeg su crtali, igrali se sa frizbijem, a DJ Vedo je bio zadužen za muziku. Atmosferu su upotpunili klaunovi Pozorišta mladih Tuzle.
Nakon manifestacije uslijedila je javna prezentacija najmlađe grupe Pozorišta mladih Tuzla.
Na ovaj način podsjetili smo da se tortura, mučenje i zlostavljanje, događa i danas širom planete zemlje, a djeca i mladi poslali su poruke mira i tolerancije, poruke nade i podrške za sve žrtve rata i torture u svijetu.

- Održan edukativni čas o značaju rehabilitacije za žrtve torture -
Vive Zene

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture 26.juna 2018.godine održan je edukativni čas o značaju rehabilitacije za žrtve torture u prostorijama Univerziteta u Tuzli, Filozofski fakultet. Ovo je bila prilika da mladi čuju iskustava preživjelih iz perioda rata i značaj rehabilitacije. Važno je naglasiti da je Filozofski fakultet prepoznao važnost obilježavanja ovoga značajnog datuma, te su ove godine bili i domaćini ove manifestacije. Da je oporavak od trauma složen i dugotrajan proces i da skoro nikada ne zacijeli u potpunosti su nam svjedočili preživjeli ratnu trauma iz perioda rata Brčaci Smail Musić i Adila Suljević, te su posebno naglašavali značaj pružene psihosocijalne pomoći u cilju svog oporavka.

- Održana promocija priručnika i vodiča „Psihosocijalna podrška i pomoć preživjelim žrtvama i svjedocima“" -
Vive Zene

Dana 25.06. 2018.godine održana je promocija priručnika i vodiča „Psiho-socijalna podrška i pomoć preživjelim žrtvama i svjedocima“ u prostoru Ateljea Ismet Mujezinović u Tuzli.Priručnik nastao je kao rezultat dugogodišnjeg psihosocijalnog rada s osobama koje su preživjele ekstremnu traumatizaciju i iskustva u radu sa svjedocima i žrtvama koji su svjedočili u predmetima za ratne zločine, kao i kontinuirane edukacije za predstavnike nadležnih institucija u BiH. Teufika Ibrahimefendić, geštalt psihoterapeut, predsjednica upravnog odbora UG Vive Žene, koja je i ujedno ko-autorica pomenutih dokumenata je predstavila priručnik i vodič. Ovom prilikom je predstavljena i info brošura za svjedoke i žrtve, koja pruža osnovne informacije šta odrasle a i djecu očekuje tokom sudskih procesa.

<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 >>

Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G Vive Žene Tuzla
i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.


Telefon za pomoc
Telefon za pomoć žrtvama nasilja u porodici

Sassja
Vive Žene i Sassja u borbi protiv nasilja nad ženama

wink for help
Partner na projektu

Vive Zene Film
Video je urađen uz pomoć EU

Vive Zene Film
Suada Obradović
Vive Zene Film
Abida Karić
Vive Zene Film
Behija DedićVive Zene Film
Nizama Sejmenović
Vive Zene Film
Safeta BeganovićVive Zene Film
Film centra Vive Žene

Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba