DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- 10. oktobar Svjetski dan mentalnog zdravlja  -
Vive Zene

Prvi Međunarodni dan žena sa sela obilježen je 15. oktobra 2008. godine. Generalne skupštine UN-a u svojoj rezoluciji 62/136 od 18. decembra 2007. godine, priznaje „presudnu ulogu i doprinos žena sa sela, uključujući i domorodačke žene, u unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja, poboljšanje sigurnosti hrane i suzbijanje ruralnog siromaštva“ i od tada se 15. oktobar obilježava kao dan žena na selu u cijelom svijetu.
Bosna i Hercegovina se obavezala na provođenje međunarodnih dokumenata koji se bave pitanjima žena na selu, među kojima su Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u članu 14. i Pekinška deklaracija i Platforma za akciju.

- 10. oktobar Svjetski dan mentalnog zdravlja  -
Vive Zene

Organizacija Vive Žene, Tuzla od svog osnivanja, pa do danas radi na pružanju psihološke pomoći i podrške populaciji traumatiziranih, te na taj način osobama koja su doživjeli teška iskustva pokušavamo vratiti nadu u život, i probuditi resurse i snage koje vjerujemo da postoje u svakom pojedincu.
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 10. oktobar Svjetskim danom mentalnog zdravlja s ciljem podizanje svijesti o problemima mentalnog zdravlja širom svijeta. Ovim datumom valja naglašavati i podsticanje na ulaganje u sistem podrške mentalnom zdravlju.
Život s problemima mentalnog zdravlja često može utjecati na svakodnevni život, čineći stvari o kojima drugi možda neće razmišljati, malo težim.

- Održan drugi trening sa žrtvama/svjedocima u okviru projekta 
“Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima“.  -
Vive Zene

Od 30. septembra do 02. oktobra je u hotelu ‘Kardial’ u Tesliću održan trodnevni trening za članove udruženja preživjelih i svjedoka ratnih zločina sa područja Bratunca, a u okviru projekta “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima“ koje provodi Udruženje građana „Vive Žene“ Tuzla. Trinaest učesnika i učesnica su kroz trening stekli znanja o važnosti psihološke pripreme svjedoka/žrtve za svjedočenje i načinima i strategiji nošenja sa stresom.
Učesnica H.R. iz Udruženja nestalih i prisilno odvedenih Bošnjaka iz Bratunca navodi da je zahvalna i sretna što je imala priliku da bude dio tima koji je učestvovao na treningu, te da dadne svoj doprinos ali i da nauči i osvježi svoja znanja.

- V Sajam proizvoda žena sa sela će se održati 17.10.2020. godine na Trgu Slobode. -
Vive Zene

UG “Vive Žene“ Tuzla, u saradnji sa Mrežom žena u Podrinju koju čine slijedeće organizacije: Udruzenje zena povratnica “Podrinjka “ Srebrenica, UŽ „Jadar“ Konjević Polje, UŽ „Maja“ Kravica, UPP „Drina“ Burnice, Udruženje žena Cerska, Udruženje žena Podrinje Vlasenica i ženska grupa iz MZ Suha, će i ove godine obilježiti Međunarodni dan žena na selu koji se tradicionalno u svijetu obilježava 15.oktobra. Tim povodom Vive Žene, uz podršku Mreže žena u Podrinju, će održati Sajam proizvoda žena sa sela na kojem će članice Udruženja i grupa predstaviti svoju kućnu i domaću radinost, a također prezentirati svoje aktivnosti koje doprinose aktivnijoj ulozi žena i ženskih grupa u razvoju civilnog društva, zalažući se za poštivanje ženskih ljudskih prava u svim oblastima privatnog i javnog života.

- Predstavnice UG “Vive Žene“ održale sastanak sa Direktorom Uprave policije -
Vive Zene

Predstavnice UG “Vive Žene“ Tuzla su 01.10.2020.g. održale sastanak sa Direktorom Uprave policije, gospodinom Safetom Ibrahimovićem i članom kabineta gospodinom Denisom Fejzićem. Tema sastanka je bila zajednička saradnja na projektu: „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“ u okviru regionalnog projekta: „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women koji ima za cilj doprinijeti uklanjanju rodno zasnovanog nasilja sa posebnim naglaskom na krivično djelo nasilja u porodici kroz obavezno predlaganje zaštitnih mjera za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja na području Tuzlanskog kantona.

- Potpisan ugvor za finasiranje Sigurne kuće Vive Žene -
Vive Zene

Zahvaljujemo na podršci koju smo jučer, u vidu donacije, dobili od strane Populacijksog Fonda Ujedinjenih Nacija ( UNFPA),Ambasadi Velike Britanjie I Sjeverne Irske u BiH, te društveno odgovorne kompanije Violeta d.o.o.

Pandemija izazavna korona virusom ponovo pokazala sve slabosti našeg sistema, a u ovom slučaju ogolila je svu krhost I nestabilnost tzv. Sistema zaštite I oporavka žrtava nasilja u obitelji. Stotine žena I djece , žrtava nasilja bude zbrinuto u Sigurnim kućama u toku godine. Javnost treba da čuje da Sigurna kuća nije samo mjesto gdje se osobe smjeste I pruži im se krov nad glavom, hrana I higijena.

- UG 'Vive Žene' Tuzla nastavlja direktni rad sa žrtvama/svjedocima u okviru projekta “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima“ -
Vive Zene

Hotel ‘Kardial’ u Tesliću će u narednim danima biti domaćin članovima udruženja preživjelih i svjedoka ratnih zločina sa područja Brčko Distrikta i Bratunca, za koje će biti održana dva trodnevna treninga u okviru projekta “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima“ koje provodi Udruženje građana „Vive Žene“ Tuzla. Učesnici će kroz trening steći znanja o važnosti psihološke pripreme svjedoka/žrtve za svjedočenje u kontekstu dostizanja tranzicijske pravde i načinima i strategiji nošenja sa stresom te će unaprijediti svoje komunikacijske vještine važne za proces svjedočenja.

- POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KONSULTANTA/ICE
ZA SPROVOĐENJE PROCJENE ORGANIZIACIJSKIH KAPACITETA UG VIVE ŽENE -
Vive Zene

Vive Žene – Centar za terapiju i rehabilitaciju poziva zainteresirane konsultante/ice za obavljanje procjene kapaciteta ljudskih resursa UG Vive Žene.

Svrha procjene kapaciteta je da se identificiraju interne potrebe za dodatnom edukacijom osoblja Vive Žene u smislu organizacijskog razvoja (liderstvo, namicanje sredstava, pisanje prijedloga projekata, I razvoja ljudskih resursa (zagovaranje, komunikacija sa javnosti, korištenje on line platformi I alata).

Sprovođenje procjene kapaciteta je planirana za period septembar – oktobar 2020.

- UG “Vive Žene“ Tuzla realizovalo radionicu za policijske službenika
Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona -
Vive Zene

UG“Vive Žene“ Tuzla je 10. septembra 2020.g. u hotelu „Senad od Bosne“ Lukavac realizovalo radionicu za 15 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Cilj održavanja radionice je bio da učesnici kroz fokus grupu diskutuju o problemima, poteškoćama i izazovima sa kojima se susreću kod postupanja u slučajevima nasilja u porodici, ali i da podijele međusobna iskustva iz prakse kako bi se što efikasnije reagovalo u slučajevima nasilja u porodici.
Radionica je okupila pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona koji direktno rade na slučajevima nasilja u porodici, odnosno prvi izlaze na uviđaj nakon proslijeđenog poziva/prijave nasilja u porodici.

- Pozorište mladih Tuzle uručilo priznanje UG Vive Žene -
Vive Zene

Danas su nas posjetili, naši dugogodišnji partneri i prijatelji, Pozorište mladih Tuzle Tuzla. Ovom prilikom predsjednici UG Vive Žene Jasni Zečević su uručili specijalno priznanje za doprinos razvoju Udruženja „Mladi Tuzle“.

Zahvaljujemo se priznanju i radujemo se našoj budućoj saradnji.

- Realizovana radionica na temu: "Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona “ za još trideset policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona -
Vive Zene

UG“Vive Žene“ Tuzla je 25. i 26. augusta 2020. u hotelu „Kardial“ Teslić realizovalo radionicu za još 30 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Radionica, u okviru istoimenog projekta: „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“, se provodi u okviru regionalnog projekta: „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, je osmišljena s ciljem doprinosa uklanjanju rodno zasnovanog nasilja sa posebnim naglaskom na krivično djelo nasilja u porodici kroz obavezno predlaganje zaštitnih mjera za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja na području Tuzlanskog kantona.

- Realizovana radionica na temu: "Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona “ za trideset policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona -
Vive Zene

Radionica, u okviru istoimenog projekta: „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“, se provodi u okviru regionalnog projekta: „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, je osmišljena s ciljem doprinosa uklanjanju rodno zasnovanog nasilja sa posebnim naglaskom na krivično djelo nasilja u porodici kroz obavezno predlaganje zaštitnih mjera za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja na području Tuzlanskog kantona. Radionica je okupila pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona koji direktno rade na slučajevima nasilja u porodici, odnosno šefove smjena, istražitelje za nasilje u porodici i zastupnike pred sudovima koji su uzeli aktivno učešće u realizaciji planiranog programa.

- U augustu mjesecu održana četiri sastanka u Bratuncu i Brčko Distriktu -
Vive Zene

U okviru projekta “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima” kojeg podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), UG “Vive Žene” su u augustu mjesecu održali četiri sastanka u Bratuncu i Brčko Distriktu sa ciljem planiranja predstojećih aktivnosti i mogućnosti realizacije istih s obzirom na otežanu epidemiološku situaciju u našoj zemlji. Bila je to prilika da se sretnemo nakon skoro dva mjeseca i razmijenimo informacije o aktuelnostima, te saslušamo i podržimo jedni druge u ovim nestabilnim vremenima. .

- Vive Zene dobila grant sredstva iz projekta iz Projekta
„Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, -
Vive Zene

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić , direktorica USAID-a u BiH Nency J. Eslick i predstavnice 8 nevladinih organizacija među kojima je i Vive Žene, potpisali su Memorandum o dodjeli grant sredstava nevladinim organizacijama koje vode sigurne kuće za smještaj žena žrtava nasilja. Grant sredstava dodijeljena su iz Projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, koji provodi Agencija za ravnopravnost polova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a koji je finansiran od strane Vlade Sjedinjenih Američkih država putem Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID.

- Održana radionica ekonomskog osnaživanja -
Vive Zene

Radionica ekonomskog osnaživanja pod nazivom “Izrada biznis plana” je održana 9.07.2020 u za predstavnice različitih udruženja na području Brčko Distrikta.Radionica je organizovana u okviru projekat “Osnaživanje žena - Preduvjet za pomirenje u BiH”, koji nastoji povezati i ohrabriti žene iz različitih etničkih zajednica da zajednički rade na promociji ljudskih prava, rodnoj ravnopravnosti, unaprjeđenju ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima u BiH, a finansijski je podržan od We Effect. Glavni cilj projekta je izgraditi kapacitete žena za aktivan angažman u lokalnim zajednicama, putem poticanja na aktivno učestvovanje u javnom životu, zastupanja rodne ravnopravnosti, unapređenja poduzetničkih vještina i bolje promocije poljoprivrednih i drugih proizvoda u poslovnom okruženju.

- Potpisan Protokol o saradnji između Vive Žene i MUP-a TK -
Vive Zene

Danas (09.07.2020.g.) su u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, predstavnici pomenutog ministarstva, Uprave policije MUP-a TK-a i Udruženja građana „Vive Žene“ Tuzla potpisali Protokol o saradnji na projektu: „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“ u okviru regionalnog projekta: „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.
Protokol o saradnji između MUP-a TK i U.G. „Vive Žene“ pruža okvir za saradnju i podršku u provođenju projekta: „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“ koji se realizira u periodu od 01.05.2020. do 30.04.2021.god.

- Predstavnice UG “Vive Žene“ Tuzla su 02.07.2020.g. održale sastanak sa ministrom Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, gospodinom Sulejmanom Brkićem, Direktorom Uprave policije, gospodinom Safetom Ibrahimovićem i članovima kabineta. -
Vive Zene

Predstavnice UG “Vive Žene“ Tuzla su 02.07.2020.g. održale sastanak sa ministrom Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, gospodinom Sulejmanom Brkićem, Direktorom Uprave policije, gospodinom Safetom Ibrahimovićem i članovima kabineta.
Tema sastanka je bila zajednička saradnja na projektu: „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“ u okviru regionalnog projekta: „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women koji ima za cilj doprinijeti uklanjanju rodno zasnovanog nasilja sa posebnim naglaskom na krivično djelo nasilja u porodici kroz obavezno predlaganje zaštitnih mjera za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja na području Tuzlanskog kantona.

- Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Admir Hrustanović i Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović u radnoj posjeti Udruženju građana „Vive Žene“ 01.07.2020.godine -
Vive Zene

Cilj radne posjete bio je upoznavanje sa radom Udruženja građana Vive Žene, koja već treće desteljeće dosljedno i uporno obezbjeđuje podršku i pomoć stanovništvu koje se suočava sa posljedicama ratnih trauma i nasilja u obitelji.
Ovo je bila prilika da se predstavi sveobuhvatni rad Udruženja građana Vive Žene, budući da pored Sigurne kuće, koju jednim dijelom sufinansira Vlada TK, Udruženje provodi programe osnaživanja i rehabilitacije žrtava torture i nasilja, te prevencije i pomirenja na području šire regije Sjeveroistočne Bosne.
Gostima su predstavljeni rezultati rada Udruženja građana Vive Žene iz prethodne godine, u kojoj je 1.686 korisnika/ca dobilo stručnu pomoć i podršku, putem direktnog psihosocijalnog rada, provođenja edukacija i organizovanja radionica.

- Održana edukacija „Biosigurnost na farmama u vrijeme pandemije COVID -19“ -
Vive Zene

Edukacija „Biosigurnost na farmama u vrijeme pandemije COVID -19“ održana je 30.06.2020. godine za učesnice u projektu Osnaživanje žena - preduvjet za pomirenje. Ciilje edukacije je bio upoznati učesnice sa osnovnim mjerama biosigurnosti na farmama i uopće u poljoprivredi, načinima spriječavanja pojave infekcija na farmama, najčešćim propustima u sprovođenju mjera biosigurnosti na farmama, osnovnim bezbjednosnim mjerama u poljoprivredi i načinima sporvođenja dezinfekcije prostora u kojima boravi stoka.
Znanja i praktične primjere poduzimanje biosigurnosnih mjera i mjera zaštite na radu u poljoprivredi, prezentirali su doc. dr. sci. Midhat Glavić i prof dr Abudalah Gagić, redovni profesor Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

- Žrtvama torture neophodna zakonska zaštita i razumijevanje okoline -
Vive Zene

Psihičke posljedice proteklog rata u Bosni i Hercegovini kod preživjelih žrtava seksualng nasilja prisutne su i danas, 25 godina poslije. Osobe koje su preživjele različite vidove tortura su marginalizirane i bez adekvatne sistemske zaštite. Stručne osobe ali i žrtve/preživjele poručuju da bi društvo ovoj populaciji trebalo prilaziti sa više senzibiliteta i empatije.
Početkom rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine Adila Suljević iz Brčkog, tada 26-godišnjakinja, prošla je neviđena mučenja u logoru Luka u svom rodnom gradu.

 

- Video prilog povodom 26. juna - Međunarodnog dana podrške žrtvama torture -
Vive Zene

Udruženje Vive Žene, zajedno sa žrtvama/preživjelim ratnih tortura obilježava 26.juni - Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Ovo je način da se bh. društvo upozori da žrtve torture, a žene posebno još uvijek nisu ostvarile zagarantovana prava, adekvatnu podršku države niti pravdu kao preduslove za njihov dugoročni oporavak.

Izradu video priloga podrške je finansijski podržala organizacija Medica Mondiale iz Kriznog fonda.

 

- Održana psihosocijalna grupa sa ženama žrtvama/preživjelim rata -
Vive Zene

U okviru obilježavanja kampanje - Za svijet bez torture: „Mjesec sjećanja i podrške svim žrtvama rata“, 25. juna 2020. Koju provodi U.G. Vive Žene, održana je psihosocijalna grupa sa ženama žrtvama/preživjelim rata, a u povodu 26. juna – Međunarodnog dana podrške žrtvama torture.
Akcenat je stavljen na važnost obilježavanja datuma posvećenih žrtvama/ preživjelim torture i rata u Bosni i Hercegovini i pružanja kontinuirane psihosocijalne podrške ovoj populaciji.
Aktivnost je realizirala psihoterapeutkinja U.G. „Vive Žene“, Aida Mustačević - Cipurković.

- Održano on line predavanje: “Prava i potrebe žrtava rata, torture i seksualnog nasilja u ratu“ -
Vive Zene

U okviru obilježavanja kampanje „Mjesec sjećanja i podrške svim žrtvama rata“, 12. juna je održano on line predavanje za studente, na temu: “ Prava i potrebe žrtava rata, torture i seksualnog nasilja u ratu“. Akcenat je stavljen na važnost obilježavanja 19. juna - Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu i 26. juna - Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Na radionici je sudjelovalo 30 studenata koji su izrazili zahvalnost i zainteresovanost da čuju iskustva iz prakse o radu sa klijentima koji su prošli ratnu torturu, tako da su i ovaj put svoje znanje mogli obogatiti primjerima iz prakse. Aktivnost su realizirale psihoterapeutkinje UG „Vive Žene“ Augustina Rahmanović-Koning i Amra Muradbegović.

- Završne psihosocijalne radionice u Bratuncu i Brčko Distriktu -
Vive Zene

Održane završne psihosocijalne radionice u Bratuncu i Brčko Distriktu u okviru projekta “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima“

Žrtve koje su preživjele silovanje u ratu u Bosni i Hercegovini, tokom današnje videokonferencije održane u povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktu, poručile su da neće prestati govoriti o ovoj vrsti zločina protiv čovječnosti, kao i to da očekuju zadovoljenje pravde. Broj žrtava koje su preživjele ratno silovanje u BiH još uvijek je neutvrđen, a Mirsada Tursunović, predsjednica Udruženja ˝Naš glas˝ ističe da su ove osobe najmanje vidljiva kategorija društva i da im je podrška bh. vlasti neophodna što prije.

- Izvještaj sa održane press konferencije u organizaciji Vive Žene, Naš glas Tuzla i NVO Suze -
Vive Zene

19. juni - Dan borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktu: Neophodno pružiti veću pažnju žrtvama

Žrtve koje su preživjele silovanje u ratu u Bosni i Hercegovini, tokom današnje videokonferencije održane u povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktu, poručile su da neće prestati govoriti o ovoj vrsti zločina protiv čovječnosti, kao i to da očekuju zadovoljenje pravde. Broj žrtava koje su preživjele ratno silovanje u BiH još uvijek je neutvrđen, a Mirsada Tursunović, predsjednica Udruženja ˝Naš glas˝ ističe da su ove osobe najmanje vidljiva kategorija društva i da im je podrška bh. vlasti neophodna što prije.

- ZA SVIJET BEZ TORTURE - MJESEC SJEĆANJA I PODRŠKE SVIM ŽRTVAMA RATA -
Vive Zene

Udruženje građana „Vive Žene“ Tuzla, svake godine obilježava 26. juni – Međunarodni dan podrške žrtvama torture, nizom aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške, poštovanja i priznanja svim žrtvama rata u Bosni i Hercegovini i svijetu.

PROGRAM KAMPANJE: ZA SVIJET BEZ TORTURE - MJESEC SJEĆANJA I PODRŠKE SVIM ŽRTVAMA RATA: 12.06 – 26.06. 2020.

- POZIV ZA MEDIJSKO PRAĆENJE VIDEO KONFERENCIJE -
Vive Zene

Pozivamo Vas da medijski propratite VIDEO KONFERENCIJU u povodu obilježavanja 19. juna - Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktu. Video konferencija na temu: “Položaj žena žrtava/preživjelih seksualnog nasilja u ratu”, će se održati 19. 06. 2020. sa početkom u 11,00 sati.

Link za video konferenciju:https://us02web.zoom.us/j/84308944467

U video konferenciji učestvuju: Ambasador Velike Britanije u BiH, gospodin Matthew Field, predsjednica U.G. “Vive Žene”, predsjednice i članice udruženja za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu: „Naš glas“- Tuzla, “Suza”- Brčko distrikt.

- Trening "Administrativno-finansijsko poslovanje" -
Vive Zene

Trening "Administrativno-finansijsko poslovanje" je održan u periodu 12.-14.06.2020. za članice Mreže žena u Podrinju. Na treningu su obrađene teme: ažuriranje dokumentacije, evidentiranje korespondencije, arhiviranje, donošenje odluka, blagajničko i poslovanje preko računa.
Pored edukacije, članice Mreže su imale priliku raditi na grupnoj povezanosti i zajedničkoj vizije mreže.

Trening je organizovan u okviru projekta "Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama" podržan od strane Olof Palme International Center.

- Projekat: „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“ -
Vive Zene

UG “Vive Žene“ Tuzla je tokom mjeseca maja započelo sa realizacijom projekta: „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“ u okviru regionalnog projekta: „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

Glavni cilj projekta je doprinijeti uklanjanju rodno zasnovanog nasilja sa posebnim naglaskom na krivično djelo nasilja u porodici kroz obavezno predlaganje zaštitnih mjera za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja na području Tuzlanskog kantona.

- Podrška radu „Vive žene" (Vlada TK) -
Vive Zene

Na današnjem sastanku sa predsjedavajućim Žarkom Vujovićem, razgovaralo se o radu Udruženja Vive Žene, sa posebnim fokusom na program Sigurne kuće - skloništa za žrtve nasilja u porodici. Predsjednica udruženja Jasna Zečević je istakla da finansiranje rada Sigurne kuće nije sistemski riješeno, iako je zakonom propisano finansiranje u omjeru 30%:70%, kantonalni naspram federalnog nivoa vlasti . Predsjedavajući skupštine je istakao da bi društvena zajednica trebala više pažnje posvetiti prevenciji nasilja u porodici i naglasio da se ovo pitanje treba dugoročno riješiti u saradnji sa odgovornim ministarstvima Tuzlanskog kantona.

- Podrška radu „Vive žene" (Vlada TK) -
Vive Zene

Na sastanku sa predstavnicama Centra za terapiju i rehabilitaciju „Vive žene", premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović se detaljnije upoznao sa radom i aktivnostima Centra. Akcenat tokom razgovora bio je na funkcioniranju i aktivnostima Sigurne kuće, kao jednog od najznačajnijih projekata koje Udruženje realizira. Kako su predsjednica Udruženja građana „Vive žene" Jasna Zečević i uposlenica u Udruženju Suzdina Bijedić istaknule, veliki izazov u funkcioniranju Sigurne kuće predstavlja njeno institucionalno pozicioniranje, a iako je propisano da se finansiranje ovakve institucije vrši u omjeru 30%:70% kantonalni naspram federalnog nivoa vlasti, taj procent nikada nije dostignut.

- Poziv za marketing konsultanta -
Vive Zene

UG “Vive Žene“ Tuzla objavljuje poziv za angažman marketing stručnjak/inja na projektu: „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“ u okviru regionalnog projekta: „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

Cilj projekta: Doprinos uklanjanju rodno zasnovanog nasilja sa posebnim naglaskom na krivično djelo nasilja u porodici kroz pružanje zaštitnih mjera za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja na području Tuzlanskog kantona
Period angažmana: juni 2020.- juli 2020., maksimalno 15 dana sa mogućnošću dodatnih angažmana tokom 2020.g.

- Nastavljaju se psihosocijalne radionice u okviru projekta: “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima” -
Vive Zene

Zadovoljstvo nam je objaviti informaciju da Udruženje građana ‘Vive Žene’ Tuzla nastavlja sa održavanjem psihosocijalnih radionica u okviru projekta “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima”, uz poštivanje svih preporučenih mjera zaštite zdravlja, osiguranje adekvatne socijalne distance prisutnih i obavezu nošenja zaštitne maske i rukavica.
Krajem 2019. godine Udruženje građana “Vive Žene” Tuzla je, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, započelo sa implementacijom projekta “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima”, u okviru kojeg su u toku mjeseca februara i marta održane prve psihosocijalne radionice u Bratuncu i Brčko Distriktu za preko 40 učesnika/ica.

- Saopštenje za javnost o održanom sastanku koordinacionog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici Tuzlanskog kantona -
Vive Zene

Zaštita žrtava nasilja ima posebnu važnost u vrijeme kriza, jer su njihova osnovna ljudska prava dodatno ugrožena i pružanje adekvatne zaštite od strane institucija može biti djelimično ograničeno.

Udruženje građana “Vive Žene” Tuzla u suradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je dana 13. maja 2020.g. organiziralo sastanak KOORDINACIONOG TIJELA ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV NASILJA U PORODICI TK, kojem su prisustvovali i predstavnici drugih institucija, koji imaju značajan doprinos u unaprijeđenju zaštite žrtava nasilja u vrijeme pandemije izazvane COVID – 19.

- Podrška za osobe treće životne dobi -
Vive Zene


Svaka životna dob ima svoje specifičnosti. U ovoj se dobi javlja i osjećaj osamljenosti (gubitak bračnog partnera, prijatelja), te tjeskobe i strah od budućnosti i blizine smrti. Ali, ako stariji ljudi na starost počnu gledati pozitivnije, a i njihova okolina postane njima naklonjenija, otvoriti će se mnoga vrata za nova iskustva. Naravno, u skladu sa željama i mogućnostima pojedinaca. Ako pogledamo trenutnu situaciju koja vlada svugdje u svijetu, a tako i u našoj zemlji, možemo reći da je osjetiti strah normalno stanje naročito ukoliko su osobe ograničene sa kretanjem, osjetljiviji na promjene, ili narušenoga zdravstvenog stanja. Strah je taj koji vas tjera da slijedite upute koje su vam dali liječnici, Krizni štab, kao npr. da ne trebate izlaziti i da se trebate izolirati.

- Besplatna psihološka i pravna podrška -
Vive Zene

Obzirom na trenutnu vanrednu situaciju izazvanu pandemijom virusa COVID-19, Vive Žene nisu u mogućnosti pružiti psihološku i pravnu pomoć direktno u našem Centru, ali Vas svakako ohrabrujemo da nam nas kontaktirate na naše telefone 035 224 310;035 226 -819, 061/042-308, 1265 ili pišete na našu e-mail adresu: vivezene@bih.net.ba i iskoristite mogućnost za brzo i jednostavno rješavanje Vaših problema.

- Psihoterapeuti U.G. „Vive Žene“ održali on line edukaciju „Telefonsko savjetovanje“ za studente Medicinskog i Filozofskog fakulteta/odsjek Psihologija -
Vive Zene

U.G.“ Vive Žene“ još od svog osnivanja prati potrebe naših korisničkih grupa (osobe preživjele ratnu traumu i nasilje), te nastoje biti podrška, koliko je moguće i u datom momentu. Trenutno fokus stavljamo na savjetovanje putem otvorenih telefonskih linija za pružanje pomoći i podrške. Pored tih prioritetnih aktivnosti svoje resurse smo stavili na raspolaganje studentima Medicinskog i Filozofskog fakulteta Tuzla/ odsjek Psihologija kako bi im prenijeli znanje i iskustvo o pružanju Kriznih intervencija kroz telefonsko savjetovanje. Na inicijativu neformalne grupe entuzijasta koja uključuje vladin, nevladin i privatni sektor dobili smo prijedlog da U.G. „Vive Žene“ sprovede online edukaciju za studente.

- Obavještenje za pružanje psihološke podrške -
Vive Zene

U skladu sa misijom i ciljevima naše organizacije koji se odnose na poboljšanje mentalnog zdravlja ljudi, UG „Vive Žene“ otvaramo naše telefonske linije za pružanje psihološke podrške namjenjene svima koji se osjećaju uznemireno povodom trenutne vanredne situacije u državi. Ohrabrujemo da se jave i sve one osobe koji se nalaze u kućnoj izolaciji ili karantinu, i ne znaju kako da prevaziđu sve ovo. Psihološku podršku možete dobiti svakog radnog dana od 9h do 17h pozivom na broj 035/225-310; 035/226-819 ili svoja pitanja i dileme vezane za teško nošenje sa aktuelnim događajima možete uputiti i na email: vivezene@bih.net.ba ili jednostavno ostavite poruku u inbox.
U što kraćem roku, dobit ćete odgovor od nas.

- BUDIMO ODGOVORNI PREMA SEBI I DRUGIMA -
Vive Zene

Drage/i naše/i sugrađanke/i, svi vi koji pratite stranicu UG „Vive Žene“, u Bosni i Hercegovini je već nekoliko dana na snazi vanredno stanje povodom virusa COVID-19. U drugim državama širom regiona, kao i kod nas preduzimaju se mjere suzbijanja pandemije. Mnogo je pitanja pred nama koje donose ovakve neuobičajene situacije. Treba naglasiti, sasvim prihvatljivo je i u redu ukoliko osjećamo zabrinutost, strah, paniku, ljutnju, bijes ili usamljenost. Možda smo u stanju euforije, pa nas je obuzeo humor kao mehanizam odbrane - o tome svjedočimo vrlo često kroz objave na različitim društvenim mrežama. Možda i ne osjećamo ništa posebno i stvari odrađujemo rutinski, kao da nam se čini „ništa se ne dešava, daleko je od mene ili meni se to ne može desiti...“.

- Krizni štab U.G. Vive Žene Tuzla - OBAVJEŠTENJE -
Vive Zene

Poštovane/I građanke i građani,

Shodno nastaloj situaciji vezano za corona virus (COVID-19) i obavijesti i preporukama Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona – Krizni štab za praćenje novog corona virusa, Udruženje Građana “Vive Žene” je 13.03.2020. donjelo odluku o mjerama prevencije I zaštite od širenja corona virusa (COVID-19).
U svrhu informiranja javnosti prenosimo ključnje dijelove odluke:

- Započete prve psihosocijalne radionice -
Vive Zene

U okviru projekta “Osnaživanje žrtava /svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima“ – koji podržava UNDP-a i Vlada Ujedinjenog kraljevstva u februaru su započete prve psihosocijalne radionice u Bratuncu i Brčko distriktu za preko 40 učesnika/ca. Sudski proces može dovesti do ponovne traumatizacije i pogoršati postojeće stanje preživjelih/svjedoka. Ovaj sekundarni fenomen nastaje kada preživjeli pati od stresnih reakcija u sudnici ili doživljava odbacivanje ili nedostatak podrške porodice ili društva koji ih vodi u osjećaj bespomoćnosti i uzrokuje strah od svjedočenja. Mnogi preživjeli/svjedoci ne žele svjedočiti jer nemaju povjerenja u pravosuđe, pa se boje dodatne traumatizacije.

- Realizovan i drugi ciklus dvodnevnih treninga na temu: "Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama" -
Vive Zene

UG“Vive Žene“ Tuzla je 20. i 21.februara 2020. realizovalo drugi ciklus dvodnevnih treninga za oko 80 žena iz cijele BiH.
Trening, u okviru istoimenog projekta: "Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama", se provodi u okviru Zajedničkog regionalnog programa "Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije", koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF), a osmišljen je s ciljem osnaživanja kapaciteta žena i djevojaka za učestvovanje i veću prisutnost u donošenju odluka, kreiranju javnih politika i jačanju društvene kohezije.

- UG "Vive Žene" započele implementaciju projekta “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima” -
Vive Zene

Od decembra 2019. godine Udruženje građana “Vive Žene” Tuzla,realizira projekat pod nazivom “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima”, čiji cilj je motivisati i osnažiti žrtve, svjedoke ratnih zločina, da aktivnije sudjeluju u sudskim postupcima te povećaju svoju spremnost za učešće u sudskim postupcima kao doprinos izgradnji održivog mira u Bosni i Hercegovini.
Glavna aktivnosti projekta usmjerene su na osposobljavanje žrtava/svjedoka i potencijalnih svjedoka da kvalitetnije učestvuju u svim fazama postupka ali i da pomognu drugim svjedocima da se lakše nose sa stresom prije, u toku i nakon svjedočenja, i povećanje vidljivosti problema sa kojim se suočavaju u javnom i medijskom prostoru.

- Održana radionica „PRIMARNA PREVENCIJA MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE“ -
Vive Zene

Radionica Primarna prevencija maloljetničke delinkvencije je održana 27. i 28.01.2020. u Hotelu Senad od Bosne Lukavac za predstavnike osnovnih i srednjih škola u Lukavcu, predstavnike centra za socijalni rad, tužilaštava, općine, medija i nevladinih organizacija. Na radionici je sudjelovalo 17 profesionalca iz navedenih institucija. Teme radionice su bile: briga o sebi, sagorijevanje na poslu, osnaživanje i jačanje socio-emocionalnih kompetencija djece osnovnoškolskog uzrasta, sveobuhvatne preventivne intervencije i programi prevencije za djecu i mlade u obrazovnom sistemu i međuresorna saradnja.
Aktivnosti su dio projekta Primarna prevencija maloljetničkog prestupništva, kojeg je podržalo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku I povratak Tuzlanskog kantona.

- „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje
društvene kohezije u lokalnim zajednicama“ -
Vive Zene

UG “Vive Žene“ Tuzla provodi trening za žene, aktivistkinje iz organizacija civilnog društva, privatnog i javnog sektora na temu: „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).
Trening, u okviru istoimenog projekta: „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, ima za cilj unaprijediti znanja žena o građanskoj participaciji, liderstvu, iniciranju i vođenju građanskih inicijativa, promociji socijalne pravde i donošenju odluka u društvenoj zajednici, te dodatno razviti vještine za zagovaranje prava žena...

<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 >>

Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


Telefon za pomoc
Telefon za pomoć žrtvama nasilja u porodici

Sassja
Korona virus nije izgovor za nasilje nad ženama

Sassja
Vive Žene i Sassja u borbi protiv nasilja nad ženama

Vive Zene Film
Video je urađen uz pomoć EU

Vive Zene Film
Suada Obradović
Vive Zene Film
Abida Karić
Vive Zene Film
Behija DedićVive Zene Film
Nizama Sejmenović
Vive Zene Film
Safeta BeganovićVive Zene Film
Film centra Vive Žene

Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

IAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba