Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja je ključno za ostvarivanje ženskih prava i rodne ravnopravnosti. Ono ne samo da doprinosi ravnopravnom učešću žena na postojećim tržištima, već obezbjeđuje njihov pristup proizvodnim resursima, vraća im kontrolu i autonomiju nad sopstvenim vremenom, životima i tijelima.

U okviru kampanje “Zapošljavaj, poboljšavaj”, koja ima za cilj da pomogne žrtvama nasilja u njihovom zapošljavanju i samozapošljavanju, žene, žrtve nasilja, razvijaju vlasite biznise.

Hana Mehidić iz Živinica kroz ovaj projekat razvila je svoju poslovnu ideju, a radi se o plasteničkoj proizvodnji povrća.

– Pomogle su mi članice Udruženja građana “Vive Žene” Tuzla i puno mi je to značilo, jer bez njih ništa sama ne bih mogla pokrenuti. Dakle, bila su mi potrebna sredstva, a ja kao nezaposlena žena naravno da to sebi nisam mogla obezbijediti, kaže Hana.

Hana dodaje da za nju kao ženu puno znači realizacija ovog projekta jer je pomaže pri osamostaljivanju.

– Jako mi je važno da mogu samostalno da živim i da ne zavisim više od nikoga. Sama se borim kroz život i hvala Bogu, sada ću moći da imam i svoj vlastiti dinar, dodaje ona.

Ekonomsko osnaživanje je vrlo važno za poboljšanje života korisnica ovog projekta, njih ukupno 16. Među njima je i Nizama Tupkušić iz Živinica.

– I moja poslovna ideja je plastenička proizvodnja, s tim da se radi o uzgoju egzotičnog cvijeća, ali i našeg standardnog cvijeća. Vjerovatno, jedan dio će biti namijenjen i za proizvodnju povrća. Obzirom da od ranije imam iskustva na ovom polju, mislim da će meni biti nekako jednostavnije krenuti sa svim tim. Nadam se da ću imati osigurano tržište, ali isto tako da ću kroz rad imati radnookupacionu terapiju, što mi je vrlo važno. Naravno i ekonomsko osnaživanje će dobro doći, priča Nizama.

Žrtve nasilja imaju jako nizak stepen samopouzdanja, ali upravo kroz rad na ovom projektu grupa žena je podigla svoje vlastito samopouzdanje

– Generalno, žene u društvu treba da budu osviješćene i osnažene, ne samo ekonomski, nego i psihički. Treba da budu stabilnije, ističe Nizama.

Naše sagovornice napominju da i društvo može odigrati značajnu ulogu kada je u pitanju pomož ženama žrtvama nasilja.

– Društvo ne prepoznaje žene žrtve nasilja, tek mali broj. I kada ih prepoznaju, uglavnom ignorišu, dižu ruke od žrtava prepuštajući žene da se same o sebi pobrinu kroz prisustvo u sigurnim kućama za zaštitu i slično. Bilo bi dobro kada bi proradila svijest kako građana, tako i političara, privrednih subjekata koji bi mogli napraviti programe i zapošljavati ove kategorije našeg društva.

Kampanju “Zapošljavaj, poboljšavaj” realizuje Udruženje građana “Vive Žene” Tuzla u okviru projekta „Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“. Projekat finansira Evropska unija kroz program “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” od strane UN Women.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This