Puno sam se osnažila, kako psihički, tako i ekonomski, kaže Fahira Paripović, korisnica projekta “Zapošljavaj, poboljšavaj”, a koji ima za cilj unaprijediti položaj žena žrtava nasilja i ekonomski ih osnažiti. Projekat realizira Udruženje građana “Vive Žene” Tuzla, a finansira Evropska unija kroz program “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” od strane UN Women.

Sa ženama se radi na pružanju psihosocijalne podrške već duže od godinu dana, ali rade se i edukacije koje pomažu u njihovom zapošljavanju i samozapošljavanju.

– Kroz naše susrete i module kroz koje sam prošla, sam naučila jako mnogo. Uznapredovala sam psihološki, osnažila se i kroz ove sastanke i druženja sam dobila ideju kako da pokrenem mini biznis plan. Jako mi je značila ova grupa u kojoj sam upoznala mnogo žena, koje su bile iste ili slične situacije kao ja, rekla je Mediha Prodanović.

Ne mogu vam objasniti koliko je meni bio važan ovaj projekat, kaže Hanka Kovačević, još jedna od korisnica.

– Posebno sam sretna što je organizacija Udruženje građana “Vive Žene” Tuzla prepoznala žrtve nasilja. Zahvaljujući upravo njima i ja sam osposobljena da u budućnosti mogu krenuti naprijed, dodala je Kovačević.

Safija Hasimbegović je u “Vive Žene” prvi put došla prije četiri godine kao žrtva nasilja u porodici. – Bila sam u jakom lošem stanju. Ovdje sam dobila psihosocijalnu podršku, osnažila sam se i stala na svoje noge. Učinili su sve za nas, a posebno sam zahvalna na ekonomskom osnaživaju gdje smo naučili puno toga, kazala je Hasimbegović.

Ovaj projekat započeo je u septembru 2021. godine i od tada smo radili na tri polja, izjavila je Anamarija Divković iz UG “Vive Žene” Tuzla.

– Radili smo sa ženama žrtvama nasilja kroz redovne psihosocijalne susrete i treninge o mekim i tvrdim vještinama. Pored toga, radili smo sa institucijama na kreiranju police paper-a, koji će, nadamo se, omogućiti jedan sistemski način rješavanja problema ekonomske ovisnosti žena žrtava nasilja. Da bismo došli do pomenutog police paper-a uradili smo dvije analize, koje smo realizirali skupa sa našim konsultantima. Također, održali smo brojne sastanke sa predstavnicima privrede. Treći aspekat ovog projekta jeste da se podigne svijest o ovom problemu. Stoga smo kreirali ovu kampanju gdje smo putem društevnih mreža i tradicionalnih medija zapravo pokazali problematiku, te pokušali skrenuti pažnju na važnost zapošljavanja žena žrtava nasilja, dodala je Divković.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This