U okviru projekta “Međugeneracijsko suočavanje sa prošlošću – za kulturu sjećanja i izgradnju mira“ koji provodi U.G. Vive Žene, započele su radionice sa žrtvama rata i grupom studenata Univerziteta u Tuzli sa ciljem informisanja i pripreme za učestvovanje u projektu.

U narednom periodu studenti i žrtve rata će imati priliku biti dio treninga na kojem će razgovarati o ratnoj prošlosti i kreirati ideje za njegovanje kulture sjećanja.

Aktivnost omogućio regionalni projekat Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija (EU) i sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

#ConfidenceBuilding

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This