Udruženje građana Vive Žene Tuzla, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Radio-televizija Tuzlanskog kantona potpisali su danas, (23.11.2020. godine) dva važna sporazuma o međusobnoj saradnji i zajedničkoj promociji projekta „Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona“ koji U.G. Vive Žene provode u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Pomenuti projekat se realizuje u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mjenjanje stavova“ kojeg finansira Europska unija, a provodi UN Women.

 – Za potpisivanje ova dva sporazuma odlučili smo se u okviru ovog projekta obzirom da u lancu podrške pored Sigurne kuće i svih članica koordinacionog tijela kojeg čine zdravstvene ustanove, pravosuđe, centar za mentalno zdravlje, centri za socijalni rad, policija, najznačajnije je da policija izriče mjere predviđene zakonom i da mediji to kontinuirano prate, a da građani znaju da su ogovorni i da prijave nasilje. Zbog toga vjerujemo da će ova dva sporazuma u saradnji poboljšati stanje na našem kantonu kada je riječ o nasilju u obitelji – rekla je Jasna Zečević, predsjednica U.G. Vive Žene Tuzla.

Potpisivanje sporazuma dio je najave velike medijske kampanje: „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!“ koja će po prvi put pored žrtve nasilja u porodici uzeti u fokus policijske službenike koji su jedan od najznačajnijih i često prvi kontakt za žrtve jer od njih traže pomoć i zaštitu.

Sporazum se odnosi na prevenciju nasilja u porodici koji je u našem zakonodavstvu prepoznat kao inkriminisana radnja zbog koje je donesen i poseban zakon „Zaštita od nasilja u porodici“ koji sadrži sve zaštitne mjere, a policija radi na provedbi ovog zakona i podzakonskih akata koji tretiraju ovu problematiku. Upravo iz tih razloga od velike pomoći policiji je postojanje Vive Žene koje igraju značajnu ulogu da se žrtve porodičnog nasilja zaštite od nasilnika, a mediji su tu itekako bitni jer svojim djelovanjem mogu lakše i brže doći do građana. Iz tog razloga smatram da ovaj sporazum ima višestruki značaj kao što su prevencija, zaštita žrtve i odvajanje od nasilnika – istakao je na današnjem potpisivanju Safet Ibrahimović, direktor Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Značaj ovih dokumenata ogleda se u pravovremenom i profesionalnom informisanju javnosti o mogućnostima zaštite žrtava nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.

Ako pođemo od činjenice da je porodica temelj svakog društva, onda je jasno koliko je značajan projekat i tema koju danas otvaramo, koristim priliku da se zahvalim Vive Žene na inicijativi i na neumornom angažmanu u ovoj oblasti kao i MUP-u TK koji u okviru svojih nadležnosti imaju obavezu djelovati u skladu sa onim što zakon predviđa u ovim situacijama. RTV TK u svom radu ovoj problemnatici poklanja izuzetnu pažnju, današnji sporazum samo je obaveza više na preveniranju pomenute problematike – zaključio je Kasim Softić, direktor RTV TK.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This