Dana 29.11.2023 u Tuzli, u Kući plamena Mira održana je panel diskusija pod nazivom „Pozitivni primjeri odgovora lokalnih zajednica na rodno zasnovano nasilje” organizirano  od strane UN Women uz podršku Švedske.

Učesnici/e panel diskusije su bili predstavnici/e partnerskih organizacija UN Women, a ista  je organizirana u okviru kampanje „16 dana aktivizma  protiv rodno zasnovang nasilja” u 2023.godini.

Teme panel diskusije  su bile : Uloge nevladinih  organizacija u prevenciji i odgovoru na rodno zasnovano nasilje, Ekonomsko osnaživanje žena koje su preživjele nasilje, Unaprjeđenje i sprovođenje zakonskih regulativa te Multisektorski pristup rodno zasnovanom nasilju.

Ovogodišnja kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”  provodi se pod sloganom Isključimo nasilje zajedno. Cilj  kampanje je  skrenuti pažnju na značaj odgovornosti šire društvene zajednice u prevenciji i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

Predstavnici/e vladinog i nevladinog sektora koji su učestovavali/e u panel diskusiji su  :

Fatima Bećirović, projektna koodinatorica Gender Centra FBiH,

Dragana Petrić, projektna koordinatorica  Fondacije „Lara” Bijeljina,

Denis Fejzić, samostalni inspektor i načelnik Ureda diretora Uprave policije TK i

Aida Mustačević Cipurković, psihoterapeut i projektna koordinatorica UG „Vive žene” Tuzla.

Diskusija koja je uslijedila nakon panela, bila je od velikog značaja, a predstavnici/e vladinih institucija i nevladinih organizacija su dali veliki doprinos kroz pitanja i razgovor.

Predstavljena  su i dva sprovedena projekta UG „Vive Žene” u proteklom periodu. U periodu, maj 2020.- maj 2021. sproveden je projekt „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području TK” u suradnji sa  MUP TK i drugi projektar „ Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda” u periodu  septembar 2021.-maj 2023. godine u suradnji sa Ministarstvom  za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

 

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This