Dana 06.12.2022. održan je čas sa studenticama i studentima Univerziteta u Tuzli na temu “Prevencija rodno zasnovanog nasilja”, kao dio aktivnosti  Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Tuzli i U.G. Vive Žene.
Aktivnost se sprovodi u okviru projekata „Osnaživanje glasova žena koje su preživjele ratno, seksualno i rodno zasnovano nasilje na zapadnom Balkanu – Za kulturu prepoznavanja i pomirenja“,  uz podršku medica mondiale i Engagement Global (EG) iz fonda Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This