Grad Tuzla je prepoznao važnost zaštite žena i djece žrtava nasilja u porodici na način da su Budžetu Grada Tuzla od 2019.g. planirana sredstva za smještaj žena i djece žrtava nasilja u porodici u Sigurnu kuću, U.G. „Vive Žene“.

Na ovaj način Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović i Gradsko Vijeće Grada Tuzla, su izrazili svoju opredjeljenost da lokalna zajednica, poštuje i uvažava prava marginaliziranih grupa, ostvaruje principe zaštite žena od svakog oblika diskriminacije, osuđujući nasilje u porodici kao krivično djelo, te su u planiranju Budžeta Grada Tuzla, poštovali princip rodno odgovornog budžetiranja.

Posebna važnost u smislu sufinansiranja Sigurne kuće, ogleda se u povećanju iznosa za sufinansiranje Sigurne kuće, onda kada je bilo najpotrebnije, u toku krize izazvane pandemijom korona virusa.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This