U sklopu projekta “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“, koji se odvija u sklopu programa UN Women “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, finansirnog od Europske Unije održan je trodnevni trening za predstavnike_ce institucija i privatnog sektora.

Trening se održao 16. 17. i 18. marta, a tema treninga je „Jačanje kapaciteta na rodno osjetljivoj politici zapošljavanja i praksi vladinog, privatnog i javnog sektora“. Trening je obrađivao teme ravnopravnosti i razbijanja predrasuda prema ženama žrtvama nasilja u radnom okviru, te važnosti ekonomskog osnaživanja za integraciju i povratak u društvo, koji je obrađen sa Danijelom Huremović i Zvjezdanom Aličić. Pored tema koje su sa učesnicima_cama obradile zaposlenice Vive Žene, učesnici_ce su imali_e priliku učiti i sa ekonomskim stručnjakom, Admirom Čavalićem, koji je predstavio saznanja stečena tijekom sprovođenja procjene socio-ekonomskih prilika i ekonomskih perspektiva za žene žrtve nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona.

Učesnici_ce su davali prijedloge s ciljem poboljšanja položaja žena žrtava nasilja i njihovog lakšeg zapošljavanja i samozapošljavanja. Svi učesnici_ce su visoko osvješteni o ovom problemu i iskazali su spremnost da surađuju na jačanju kapaciteta rodno osjetljivih politika.

 

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This