U organizaciji U.G. Vive Žene, u hotelu Bjelašnica od 11.05. do 13.05.2022. godine, realizovan je seminar na temu: „Trauma-osjetljiv pristup u radu sa žrtvama/ svjedocima“.  Učesnici/e seminara su predstavnici/e institucionalnih mreža podrške iz Brčko distrikta i Tuzlanskog kantona, koji po prirodi svog posla dolaze u kontakt i rade sa žrtvama/svjedocima ratnih zločina.

Cilj seminara je osnažiti  profesionalne kapacitete i senzibilizirati profesionalce za individualiziran pristup u postupanju, koji uvažava specifične psihosocijalne karakteristike i potrebe žrtava/svjedoka, te osnažiti saradnju, koordinaciju i multidisciplinarni pristup u obezbjeđenju adekvatne, psihosocijalne podrške i zaštite žrtava/svjedoka

Seminar je organizovan u okviru projekta „Osnaživanje glasova žena pogođenih ratnim seksualnim, rodno zasnovanim nasiljem na zapadnom Balkanu – Za kulturu prepoznavanja i pomirenja“, koji se realizuje uz podršku medica mondiale i Engagement Global (EG) iz fonda Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This