Radno-okupaciona terapija

Okupaciona terapija je sastavni dio terapijskog tetmana klijentica koje borave u stacionaru UG Vive Žene, bilo kao žrtve porodičnog nasilja ili žrtve rata.

Cilj radne terapije je:

– razvijanje radnih navika i kreativnosti,
– razvijanje novih vještina i znanja,
– poboljšanje koncentracije,
– jačanje resursa, i
– povećanje samopouzdanja.

Metode rada: Grupni i individualni rad
Tehnike rada:

– kreativni rad (izrada nakita i različitih ukrasnih predmeta);
– ručni rad (pletenje, heklanje, vezenjei ručno šivanje);
– art terapija (slikanje, modeliranje i crtanje);
– kulinarstvo (teoretski i praktično);
– edukativne/ bonton(kultura ponašanja, odijevanja, higijene i dr.)

Grupna terapija se realizira dva puta sedmično, u trajanju od devedeset minuta. Pored žena,u grupi prisustvuju i starija djeca koja borave s majkama u našem Centru. To su djeca koja su motivirana za ovakvu vrstu rada.Takođe, grupnim sesijama povremeno su prisustvovale i studentice Fakulteta za socijalni rad koje su obavljale praksu u našem Centru.

Individualna terapija se odvija jednom sedmično.Na individualnom tretmanu,klijentice stiču nove vještine i znanja kako bi svoje slobodno vrijeme što bolje iskoristile i naučeno primijenile po izlasku iz našeg Centra.

Bavljenje okupacionom terapijomnije samo uživanje, jer isto ima i svoje terapeutske vrijednosti, odnosno doprinosi zdravlju, ali i materijalnoj koristi koja se ogleda kroz sticanje znanja koje klijentice mogu primijeniti kasnije, u svakodnevnom životu.

 

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This