Na sjednici Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 25.1.2023.godine usvojeno je 50 amandmana vezanih uz Prijedlog budžeta za 2023.godinu. Amandmani su predloženi od strane bloka stranaka predvođenih Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH i strankama Osmorke.
Među usvojenim amandmanima nalazi se i povećanje sredstava pod stavkom “Tekući grant neprofitnim organizacijama – Provedba Zakona o zaštiti od nasilja u porodici”, koji je povećan sa 250.000KM na 500.000KM.
Ovaj grant otvoren za sve sigurne kuće sa područja Federacije BiH i omogućiti će sigurnost postojanja i kvalitetu rada.
Želimo se zahvaliti svima koji su podržali navedeni amandman, naročito Parlamentarcima i Parlamentarkama sa područja Tuzlanskog kantona.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This