Danas potpisanim Ugovorom o sufinansiranju smještaja žena i djece žrtava nasilja u porodici u sigurnu kuću Vive Žene, predstavnici Gradske uprave su pokazali da Grad Tuzla, poštuje principe rodno odgovornog budžetiranja i senzibilitet u zaštiti ugroženih kategorija našeg društva.

Kako je naglasio v.d. Gradonačelnika dr. sc. Zijad Lugavić, Grad Tuzla dugi niz godina realizuje ove aktivnosti, iako u pojedinim slučajevima izvorno nisu nadležni, ali su uvidjeli, na terenu, da postoji prijeka potreba za ovom podrškom nevladinom sektoru, odnosno građankama i građanima i tu su svesrdno uzeli učešće, kako bi nadomjestili nedostatna sredstva i time pokazuju da je Grad Tuzla odgovoran prema svim građankama i građanima, koji su u stanju socijalne potrebe, koji su u stanju neke zdravstvene potrebe ili bilo koje druge potrebe.

Predsjednica Udruženja građana „Vive Žene“ Jasna Zečević, uz zahvalnost za dodijeljena sredstva, je naglasila da Grad Tuzla već 4 godine sufinansira smještaj i psihosocijalni tretman žrtava nasilja u sigurnoj kući i da je ova podrška veoma značajna, posebno jer „Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH“ predviđa finansiranje sigurne kuće sa nivoa federacije BiH 70%, a sa nivoa kantona 30%, međutim Vlada Federacije BIH još uvijek ne ispunjava u tom obimu. Vlada Tuzlanskog kantona je ispunila svoju obavezu i zato doprinos Grada Tuzla ima izuzetan značaj, posebno zbog povećanja svih troškova i bez doprinosa Grada Tuzla, ne bi bilo moguće obezbijediti sve što je potrebno u sigurnoj kući.

 

( VIDEO) Grad Tuzla: Potpisani ugovori sa neprofitnim organizacijama o dodjeli sredstava iz Budžeta za 2023. godinu

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This