U petak, 16.9.2022. je u Tuzli potpisan Sporazuma o saradnji između Udruženja građana Vive Žene  i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona,
Sporazum su potpisati ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona – Mirsad Muhamedbegović i predsjednica udruženja građana Vive Žene – Jasna Zečević.
Ovaj sporazum pruža okvir za saradnju i podršku u provođenju projekta – Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda, koji sprovode Vive Žene, a finansira EU, kroz prrogram “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” od strane UN Women.
Opšti cilj sporazuma između potpisnika je rad na povećanju ekonomskih kapaciteta zapošljivosti i uspostavljanju održivih prilika za ekonomsku reintegraciju žena žrtava nasilja.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This