Ukoliko vam se na ulici vašeg grada ili u dvorištu kuće obrate studenti u pratnji policije, znači da ste dobili mogućnost da odgovorite na anketu vezanu za nasilje u porodici i na taj način date svoj doprinost kampanji Čuješ, vidiš, znaš – Reaguj! Pozovi 122.

Tokom februara i marta na području Tuzlanskog kantona provodi se aktivnost „Od vrata do vrata“ u okviru koje će studenti i policijski službenici u svojim lokalnim zajednicama razgovarati sa građanima na temu nasilja u porodici, te ih informisati o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, mogućnostima zaštite žrtava kroz povećan broj predlaganja zahtjeva za zaštitne mjere, postojanju Sigurne kuće na području TK i drugih institucija koje su subjekti zaštite kada se govori o nasilju u porodici. Od izuzetne je važnosti da građani razumiju da nasilje u porodici nije privatni problem već društveni i da svojim pozivom mogu spriječiti da se to nasilje ponavlja i u budućnosti, a najveće žrtve u tom procesu jesu djeca.

Pomenute aktivnosti realizuju se u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mjenjanje stavova“ kojeg finansira Europska unija, a provodi UN Women. U sklopu pomenutog projekta U.G. Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK provode projekat „Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona.“ Osnovni zadatak projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.

 

 

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This