Pedagoške radionice u školama i centru

Kroz realizaciju našeg programa, radimo na poboljšanju komunikacije u odnosima između djece, djece i nastavnika i između djece i roditelja.Na taj način želimo dati skroman doprinos boljoj unutarnjoj harmoniji djece, a time i harmoniji u međusobnim vezama.

Program radionica se sastoji iz tri dijela:

 • pedagoške radionice,
 • kreativne/art radionice,i
 • radionice o nenasilnoj komunikaciji.

Radionice imaju interaktivni karakter i na taj način podstiču kreativnost djece, ali i roditelja. U radionicama djeca sjede u krugu, svi gledaju jedni drugima u lice i svi učesnici imaju osjećaj jednake važnosti. Program se razlikuje od školskog, u tome što nije orijentiran na sticanje znanja i pamćenje činjenica, nego se zasniva na tzv. „iskustvenom učenju“ koje podrazumijeva kreiranje situacija u kojima dijete uči, kroz metodu „vlastite kože“, što se postiže igrom, simulacijom i akcijom. Ovo učenje usmjereno je na proces, a ne na rezultat.

 • – Kroz naše aktivnosti djeca razvijaju pozitivnu sliku o sebi, drugima i o svijetu uopće.
 • Djeca međusobno razmjenjuju iskustva.
 • Stiču međusobno povjerenje, otvorenost i toleranciju.
 • Stvoreno im je sigurno mjesto gdje mogu iskazatisvoje probleme, strahove i razmišljanja.
 • Povećana im je motivacija i koncentracija.
 • Usvajanjem tehnika NNK, djeca konstruktivn orješavaju nesporazume i sukobe.
 • Na art radionicama djeca uč e nove tehnike i novi pristup u izražavanju osjećaja.
 • Organiziranjem zajedničkih susreta i manifestacija pružamo djeci priliku da se upoznaju, razmjene iskustva i steknu nova prijateljstva.
 • Učešćem u našim radionicama, školsko nastavno osoblje spremno je samostalno sprovoditi program pedagoških radionica.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This