Seminar je realizovan u periodu od 09. do 11. novembra 2022.godine, sa dvije grupe  predstavnica/ka Institucionalnih mreža podrške žrtvama/svjedocima sa područja Tuzlanskog kantona i Brčko distrikta, a obrađene su sljedeće teme: Uvod u svjedočenje; Šta znači biti svjedok; Priprema za svjedočenje; Psihodramska postavka svjedočenja; Kreiranje modela međuinstitucionalne podrške u pripremi svjedoka; Prevencija profesionalnog sagorjevanja. Budući da je ovo bio završni modul, urađena je i finalna evaluacija korisnosti obuke.
Aktivnost se sprovodi u  okviru projekta „Osnaživanje glasova žena koje su preživjele ratno, seksualno i rodno zasnovano nasilje na zapadnom Balkanu – Za kulturu prepoznavanja i pomirenja“, koji se realizuje uz podršku medica mondiale i Engagement Global (EG) iz fonda Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This