Danas, 23.06.2023. godine, Udruženje Vive Žene organizovalo je zajednički sastanak Institucionalnih mreža za podršku žrtvama/svjedocima sa područja Brčko distrikta i Tuzlanskog kantona. Sastanku su prisustvovali predstavnici/e: sudova, tužilaštava, odjela za podršku svjedocima, policije, resornih ministarstava, centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje i lokalne zajednice Tuzlanskog kantona i Brčko distrikta. Svrha sastanka je kontinuirano osnaživanje kapaciteta, te povezivanje i jačanje saradnje između profesionalaca/ki koji u svom radu dolaze u kontakt i pružaju podršku žrtvama/svjedocima ratnog zločina i drugih krivičnih djela, kako bi se obezbijedila adekvatna i koordinisana podrška zasnovana na individualnim potrebama preživjelih.

Ova aktivnost dio je regionalnog projekta: „Osnaživanje glasova žena koje su preživjele ratno, seksualno i rodno zasnovano nasilje na zapadnom Balkanu – Za kulturu prepoznavanja i pomirenja“, a realizuje se uz podršku medica mondiale i Engagement Global (EG) iz fonda Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This