U organizaciji U.G.“Vive Žene“ je od 28. 09. do 30.09.2022.godine u hotelu Vapore, Neum, održan nastavak edukacije na temu: „Trauma – osjetljiv pristup u radu sa žrtvama/svjedocima“. Cilj edukacije je jačanje kapaciteta predstavnika/ca javnih ustanova i institucija koje dolaze u kontakt i rade sa žrtvama/svjedocima ratnog zločina, a posebno sa osobama koje su doživjele seksualno nasilje u ratu,  kako bi pružili adekvatnu pomoć i podršku, prevenirali retraumatizaciju, te  povećali znanja o specifičnosti traume silovanja.

Seminar je realiziran u okviru projekta: „Osnaživanje glasova žena koje su preživjele ratno, seksualno i rodno zasnovano nasilje na zapadnom Balkanu – Za kulturu prepoznavanja i pomirenja“, koji se realizuje uz podršku medica mondiale i Engagement Global (EG) iz fonda Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ). 

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This