Dana, 09. 12. 2021. godine u okviru 16 dana aktivizma borbe protiv rodnozasnovanog nasilja održan je iskustveno edukativni čas za studente na temu “Transgeneracijski prenos obrazaca ponašanja u situaciji nasilja u porodici”. Poseban doprinos času dala je korisnica UG “Vive Žene”, koja je preživjela iskustvo nasilja i kao osnažena žena, želi kroz pričanje svoje lične priče dati doprinos u suzbijanju i prevenciji nasilja. Na času se obratila i profesorica Filozofskog fakulteta Tuzla, studijskog programa Pedagogijja, dr.sc Alma Malkić Aličković, van.prof. koja uvijek naglašava značaj ovakvih susreta za studente koji će povezivanjem iskustvenih primjera iz prakse sa znanjem sa studija obogatiti svoje znanje.

Psihoterapeutkinja UG “Vive Žene” Amra Muradbegović, govorila je o fenomenima koji su prisutni u slučajevima nasilja u porodici, te da je važno razumjeti koliko su roditelji u primjerima nasilja svojoj djeci ogledalo, odnosno model po kojem i djeca počinju graditi svoja uvjerenja i zaključke o postupanjima u životu.

Studenti su na času imali aktivnu ulogu, gdje su pokazali veliku posvećenost ovoj temi i načinu promišljanja kroz primjer zadatka kojeg su dobili.

Zaista smo ponosni na buduće mlade naraštaje koji će svjesno vjerujemo preuzimati odgovornost I graditi senzibiliziran pristup prema ovoj tematici, jer poruke koje su dali za kraj to i pokazuje.

“Aktivnosti u kampanji podrzava  organizacija  medica mondiale u okviru projekta „Osnaživanje glasova žena pogođenih ratnim seksualnim, rodno zasnovanim nasiljem na zapadnom Balkanu – Za kulturu prepoznavanja i pomirenja“.

Projekat se realizuje uz podršku medica mondiale  i Engagement Global (EG) iz fonda The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)- Njemačka.”

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This