Drugi modul treninga za profesionalca, koji rade sa djecom na području Lukavca održan je 3. 4. i 5. marta. Modul “Kada život zaluta” pružio je učesnicima/cama znanja o tome šta je maloljetničko prestupništvo, približio im je etologiju maloljetničkog prestupništva, sociološke uzroke maloljetničkog prestupništva, pravni okvir maloljetničkog prestupništva, intervencije u području maloljetničkog prestupništva, ali i drugim temama.
 
 
Hvala eksternim predavačima, Elviru Musić ispred UNICEF Bosna i Hercegovina i Melihi Bijedić profesorici pri Univerzitet u Tuzli – University of Tuzla.
   
Projekat se sprovodi u suradnji sa UKC Tuzla – Klinika za psihijatriju, UNiverzitetom u Tuzli – Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom, Centrom za socijalni rad Lukavac, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Fakultetom primjenjenih nauka svjeverozapadne Švicarske.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This