JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za vođenje četri jednodnevne obuke na temu „Planiranje i pokretanje vlastitog obrta; Priprema i izrada projektne dokumentacije; Marketing/javna prezentacija

 

U okviru projekta:

 “Osnaživanje djevojaka i mladih žena za nove kompetencije; vještine poželjne za lakše zapošljavanje” finansiran od strane CfD, Švicarska

 

Udruženje građana Vive Žene od 01.6.2021. do 31.12.2022. sprovodi projekt  „Osnaživanje djevojaka i mladih žena kroz obrazovanje za nove kompetencije; vještine poželjne za lakše zapošljavanje.“ Aktivnosti: Psihosocijalne grupe djevojaka i mladih žena sa ciljem rada na podizanju samopouzdanja i samopoštovanja (rad na sebi), Tri trodnevna treninga sa temama: samoprezentacija, osposobljavanje za samostalno vođenje radionica i prenošenje stečenog znanja drugima, pisanje ličnih biografija (CV), jednakopravnost spolova i nasilje općenito. Organiziranje i priprema za vođenje samostalnih radionica. Učešće u „eksperimentalnoj učionici“ – sticanje znanja i kompetencije vezano za pisanje dopisa, vođenje dokumentacije, upoznavanje sa administrativnim poslovima kroz praktičan rad. Dodatne edukacije potrebne za buduće lakše zapošljavanje.

Vive Žene objavljuje poziv za voditelje/ice edukacije 2x (M/Ž) koji/e će biti angažovani/e  u okviru pomenutog projekta. Planirane su četri jednodnevne obuke sa periodom realizacije  od 01.03.- 31.11.2022. godine, za grupu djevojaka i mladih žena do 25 članica. Cilj ove aktivnosti jeste da kroz  dodatne edukacije djevojke i mlade žene usvoje specifične vještine u svrhu lakšeg zapošljavanja.

Opis poslova i zadataka voditelja/ica treninga (M/Ž):

  • dostaviti prijedlog programa rada u skladu s planiranom agendom (u produžetku)
  • dostaviti fotografije s radionica i narativni izvještaj deset dana od dana završetka obuke

 Kandidati (M/Ž) su dužni uz prijavu dostaviti:

  • CV
  • Prijedlog programa rada u skladu s planiranom agendom
  • Finansijsku ponudu za svoj rad

Pri izboru dodatno će se bodovati ukoliko kandidati/tkinje (M/Ž):

  • dostave dokaz o završenim stručnim edukacijama i/ili drugim znanjima
  • dobro poznaju komunikacijske vještine, vještine izgradnje samopoštovanja i samopouzdanja
  • posjeduju visok nivo razumijevanja potreba i iskustvo u radu sa marginaliziranim
  • imaju iskustvo u radu sa osobama koje se prvi put susreću sa poduzetništvom
  • imaju iskustvo u vođenu grupnih radionica

Planirani vremenski okvir radionica

DAN 1 DAN 2
Tematska radionica 1 11:30 – 13:00 Tematska radionica 4 11:30 – 13:00
Ručak 13:00 – 14:30 Ručak 13:00 – 14:30
Tematska radionica 2 14:30 – 16:00 Tematska radionica 5 14:30 – 16:00
Pauza 16:00 – 16:30 Pauza 16:00 – 16:30
Tematska radionica 3 16:30 – 18:00 Tematska radionica 6 16:30 – 18:00
DAN 3 DAN 4
Tematska radionica 7 11:30 – 13:00 Tematska radionica 10 11:30 – 13:00
Ručak 13:00 – 14:30 Ručak 13:00 – 14:30
Tematska radionica 8 14:30 – 16:00 Tematska radionica 11 14:30 – 16:00
Pauza 16:00 – 16:30 Pauza 16:00 – 16:30
Tematska radionica 9 16:30 – 18:00 Tematska radionica 12 16:30 – 18:00

Za sva dodatna pojašnjenja kandidati/kinje (M/Ž) mogu kontaktirati bajramovic.selma@gmail.com, 035 244 310 ili 035 244 311.

Konkurs ostaje otvoren do 22.01.2022 23:59, a kandidati/kinje (M/Ž) svoje prijave mogu slati na adresu Udruženje građana „Vive Žene“, Alekse Šantića 6, 75000 Tuzla ili na e-mail: bajramovic.selma@gmail.com,

Kandidati/kinje (M/Ž) sa najbolje ocijenjenim prihvatljivim ponudama u skladu sa cijenom i tehničko-stručnom sposobnosti bit će obavješteni/e, najkasnije do 26.01.2022. godine.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This