JAVNI POZIV

 za angažovanje konsultantkinja/nata – ekspertkinja/eksperata za izradu prijedloga dokumenta “Standardne operativne procedure za multisektorski odgovor u slučajevima seksualnog nasilja” u okviru projekta „Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“ (Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH)

 

O PROJEKTU

Projekat „Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“ (Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH) za cilj ima otvaranje dijaloga i definisanja modela i načina organizovanja specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja. Uspostavljanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja dio je obaveza Bosne i Hercegovine u obezbjeđenju provođenja Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i realna društvena potreba usljed povećanja seksualnog nasilja i ozbiljnih trauma koje ono ostavlja na preživjele.

Ključne aktivnosti u projektu usmjerene su na povećanje nivoa znanja profesionalaca iz vladinog i nevladinog sektora i struktura vlasti o modelima organizovanja specijalzovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja u svijetu i regionu; provođenje istraživanja u cilju procjene potreba za izgradnjom kapaciteta za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i definisanje modela specijalizovanih usluga za preživjele koji su u skladu sa potrebama u bh. kontekstu.

Projekat provodi Fondacija „Lara“ iz Bijeljine u konzorcijskom partnerstvu sa Fondacijom lokalne demokratije iz Sarajeva, UG „Budućnost“ iz Modriče, UG „Vive žene“ iz Tuzle, Fondacijom „Udružene žene“ iz Banjaluke, Udruženjem „Žena BiH“ iz Mostara i Udruženjem „Žene sa Une“ iz Bihaća.

 

OPIS POSLA

Konsultantski/ekspertski angažman koji je predmet javnog poziva podrazumijeva:

  • Učestvovanje u procesu izrade standardnih operativnih procedura za multisektorski odgovor u slučajevima nasilja u porodici
  • Izrada pisanog modela koji će definirati postupanje subjekata zaštite/institucija, u prijavljenim slučajevima seksualnog nasilja.
  • Izraditi prijedlog unaprjeđenja operativnih procedura za multisektorski odgovor u slučajevima nasilja u porodici

Vremenski okvir za realizaciju aktivnosti je 3 (tri) mjeseca.

Broj osoba: 2 (dvije)

KVALIFIKACIJE, STRUČNA ZNANJA/USLOVI ZA PRIJAVLJIVANJE

  • Visoka stručna sprema
  • Praktična znanja i iskustva u oblasti postupanja u prijavljenim slučajevima seksualnog nasilja
  • Link ili fotokopijakopija radova/tekstova/dokumenta na ovu temu (dodatna vrijednost)

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije.

USLOVI ZA PRIJAVU:

  • Prijava na Javni poziv
  • CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva;
  • Prijedlog cijene usluge.

Javni poziv ostaje otvoren do 16. juna 2023.g.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, na e-mail adresu: danijela@vivezene.ba ili poštom, na adresu Udruženje građana “Vive Žene”, ulica Alekse Šantića, broj 6, 75 000 Tuzla.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

POSTUPAK IZBORA

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Udruženje građana “Vive Žene”  imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate ili kandidatkinje koji isunjavaju uslove Javnog poziva ćemo obavjestiti putem elektronske pošte u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima ili konsultanticama će se zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.

 

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This