Datum: 30.03.2023.

U.G. “Vive Žene“ Tuzla objavljuje poziv za angažman stručnjaka/inje iz oblasti ekonomije i marketinga na projektu: “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“ u okviru regionalnog projekta: „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

Opšti cilj projekta: Osigurati ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja ekonomske mogućnosti za zapošljavanje ili samozapošljavanje kao preduvjet za život bez nasilja.

Projekat se razvija kroz 3 komponente:

 1. Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja (psihosocijalni grupni tretmani 16 mjeseci, treninzi izgradnje kapaciteta i vještina žena žrtava nasilja ),
 2. Jačanje kapaciteta na rodno odgovornoj politici zapošljavanja i praksi vladinog, privatnog i javnog sektora (procjena socio-ekonomske situacije u zajednci, aktivno djelovanje Koordinacionog tima za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici TK, sastanci sa predstavnicima vladinog sektora, okrugli stolovi i treninzi za vladin i privatni sektor) i
 3. Kampanja za podizanje svijesti o značaju multisektoralnog pristupa u bavljenju zapošljavanjem marginalizovanih grupa žena.

Period angažmana: 11.04. – 15.05.2023. godine

Vrsta angažmana: ugovor o djelu

Broj pozicija: 1

Opis angažmana: Stručnjak/inja će biti odgovoran/na za evaluaciju projekta “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“.

Cilj evaluacije: Procijeniti i dokumentirati utjecaj modela ekonomskog osnaživanja žena, zadovoljstvo korisnica, promjene u multisektorskoj koordinaciji, održivost i predložiti preporuke za eventualni nastavak projekta .

Potrebne kvalifikacije:

 • VSS Ekonomski fakultet
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva s posebnim akcentom na praktično iskustvo u poslovima navedenim u opisu angažmana

Potrebne vještine:

 • Analitičke i upravljačke vještine
 • Proaktivnost i kreativnost, sklonost radu u timu
 • Organizacijske i administrativne sposobnosti
 • Dobre usmene i pismene komunikacijske sposobnosti
 • Odgovoran pristup poslu
 • Samostalnost u radu, sistematičnost i dosljednost u razmišljanju
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Posjedovanje vozačke dozvole (B kategorija)

Svi zainteresirani kandidati/kinje trebaju dostaviti:

 • Motivaciono pismo
 • CV/biografiju
 • Finansijsku ponudu za svoj rad

Za sva dodatna pojašnjenja kandidati/kinje (M/Ž) mogu kontaktirati putem e-maila anamarija@vivezene.ba, ili putem telefona 035/224-311, 310. Konkurs ostaje otvoren do 07.04.2023.godine, a kandidati/kinje (M/Ž) svoje prijave mogu slati na adresu Udruženje građana “Vive Žene”, Alekse Šantića 6, 75000 Tuzla, ili na e-mail adresu anamarija@vivezene.ba. Sve pristigle prijave dobit će email potvrde primitka, ukoliko on izostane, molimo Vas da nas kontaktirate.

Kandidati/kinje (M/Ž) sa najbolje ocijenjenim prihvatljivim ponudama u skladu s cijenom i tehničko-stručnom sposobnosti bit će obaviješteni/e  do 10.04.2023.godine.

**Konkurs je produžen do 14.4.2023. godine.**

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This