Opis poslova

Za angažman konsultanta za implementaciju analize uticaja za male poljoprivredne proizvodžače u okviru projekta “P9230 Osnaživanje žena, preduvjet za pomirenje u BiH”

I.     Pozadina

Vive Žene – Centar za terapiju i rehabilitaciju poziva zainteresovane da dostave ponudu za privremeno radno mjesto eksternog konsultanta za implementaciju Ekonomske analize za male poljoprivrednike – uticaji.

Vive Žene – Centar za terapiju i rehabilitaciju Tuzla je od marta 2020. godine započeo je s realizacijom projekta „Osnaživanje žena je preduslov za pomirenje u BiH“ koji je finansijski podržao We Effect.

Projekat „Osnaživanje žena, preduvjet za pomirenje u BiH“ fokusira se prvenstveno na žene preživjele rat, koje žive u etnički podijeljenim zajednicama kako bi se među njima uspostavilo povjerenje, poštovanje i komunikacija, kao preduvjet za pomirenje.

II. Cilj zadataka

Cilj ove ekonomske analize je da se predstavi uticaj ove podrške na povećanje proizvodnje i prihoda u njihovim domaćinstvima.

Analiza će obuhvatiti ekonomsku i socijalnu dimenziju i biće sprovedena na uzorku grupe od 25 žena koje su bile uključene u distribuciju sjemena, sadnica i đubriva. Instrument za analizu izradit će stručnjak za poljoprivrednu ekonomiju. Sprovođenje Procjene je planirano od 20. aprila do 10. juna 2022. godine.

Vanjski konsultant treba da izradi plan procjene koji će uključivati:

– razvoj vremenskog okvira

– razvoj istraživačkih instrumenata (kvantitativni i kvalitativni upitnici)

– prijedlog metodologije za sprovedbu procjene.

 

Implementacija:

– Intervjui sa ženama uključenim u projekt

– Pisanje izvještaja o procjeni utjecaja

Vremenski okvir rada:

Priprema vremenskog okvira i instrumenata – 10 dana – od 20. aprila 2022.

Realizacija intervjua od 04. maja do 15. maja 2022. godine.

Procjena izvještavanja – pisanje prve verzije analize – od 15. maja do 1. juna.

Završno izvještavanje od 5. do 10. juna 2022. godine.

 

Ukupno 40 radnih dana.

Ova aktivnost je dio Projektne aktivnosti 1.1.3. Ekonomska analiza za male poljoprivrednike – uticaj

III.     Neophodna putovanja i smještaj

Ocjenjivanje će biti organizovano u Bosni i Hercegovini i svi dodatni troškovi putovanja konsultanta su uključeni u honorar. Bez troškova smještaja.

IV.     Koordinacija i izvještavanje

Kontakt osoba za realizaciju aktivnosti bit će Mima Dahić, koordinatorica. Njena uloga će biti praćenje procesa. Angažovani konsultant nakon sprovedene aktivnosti sa izveštajem treba da dostavi sledeću dokumentaciju: vremenski plan i izrađene instrumente, transkript intervjua, izveštaj o proceni.

V.      Kvalifikacijski zahtjevi

 • Ekspert treba da bude dipl. ekonom_ekonomistkinja/ dipl. angronom_agronomkinja /
 • Treba imati 3 godine iskustva u ekonomskim istraživanjima.
 • Obavljena najmanje jedna procena društveno-ekonomskog uticaja.
 • Prednost će imati kandidati sa iskustvom u radu u poljuprivrednim projektima .
 • Dodatnu prednost imaju kandidati sa iskustvom provodjenja anlize uticaja u poljuprivredi.

VI.     Proces apliciranja:

 • Rok za predaju prijava je 18 april 2022.
 • Prijave se trebaju slati na email: mima@vivezene.ba
 • Specifični dokumenti koje treba dostaviti: ponudu koja uključuje predloženu metodologiju, finansijski plan i CV. Troškove treba odrediti spoljašni konsultant.
 • Izjava o odnosu sa Vive Žene ili sa osobljem Vive Žene.
 • Finansijska ponuda i detalji o tome šta treba da sadrži naknada po satu, podijeljena na pripremu, implantaciju i izvještavanje.
 • Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Vive Žene putem emaila: mima@vivezene.ba

VII.    Evaluacija ponuda

Vive Žene će oformiti evaluacijski odbor, sadržan od 3 osobe gdje će najbolja ponuda biti odabrana.

Princip najbolje vrijednosti za novac će se uzeti u obzir korištenjem ponderirane metode bodovanja za procjenu kombinacije kvalifikacija kandidata (60%) i finansijske ponude (40%).

1.     Tehnička evaluacija (60 bodova):

The technical evaluation of the received offers will consist of: [List criteria upon which the technical evaluation will be assessed and graded. Have in mind that they should be the same or closely connected to the qualifications set forth in section V. Qualification requirements] Tehnička ocjena pristiglih ponuda sastojat će se od:

 • Evaluacija profesionalnog iskustva (relevantnost do 40 bodova)
  • Broj godina iskustva u radu agrobiznisa (10 bodova)
  • Broj sprovedenih procjena uticaja u oblasti agrobiznisa i ekonomskih istraživanja (40 bodova)
 • Evaluacija predložene metodologije i pristupa (relevantnost do 10 bodova).

Za finansijsku ocjenu će se uzeti u obzir samo kandidati koji dostignu prag od 60% (min 48 bodova od 100 bodova) tehničke kvalifikacije.

2.     Finansijska evaluacija (40 bodova)

Procjena finansijskih ponuda će se vršiti na sljedeći način:

 • Ponuda sa najnižom cijenom će dobiti svih 40 bodova
 • Ostale ponude sa višim cijenama će dobiti odgovarajuću ocjenu prema sledećoj formuli: 40* (Najniža cijena / Predložena cena).

VIII.        Način plaćanja

Angažovani konsultant će dobiti ugovor o privremenom radu. Plaćanje će biti u dvije rate: jednu prije obuke u iznosu od 30% od ugovorenog iznosa i 70% nakon dostavljenog izvještaja.

IX.         Deklaracija o odnosima

Podnosilac prijave će opisati da li njihova organizacija/zaposleni imaju bilo kakve poslovne ili lične odnose sa usko povezanom stranom iz Vive Žene, njenim upravnim organima i zaposlenima ili sa sličnim organima/osobama Vive Žene.

Usko povezana strana (osoba, fizička ili pravna) prema definiciji We Effect-a smatra se osobom koja ima mogućnost vršenja kontrole ili značajnog utjecaja na drugu osobu kada je u pitanju finansijsko i operativno donošenje odluka u vezi s nekom aktivnošću. Svrha Deklaracije je da se obijelodane takve informacije koje proces prijave i evaluacije čine transparentnijim i podržavaju ponude u njihovoj relevantnosti prema uslovima na otvorenom tržištu.

 

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This