U okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, večeras je u Teatru Kabare Tuzla izvedena predstava “Što se bijeli u gori zelenoj?”

Predstava je izvedena za članice grupe žena sa kojima “Vive Žene” rade kroz psihosocijalni program, s područja sjeveroistočne Bosne, Tuzle i okolinei Živinica.

Predstava “Što se bijeli u gori zelenoj?” nastala je u produkciji Teatra Kabare Tuzla, Studentske scene ADU Tuzla i Art Centar Ankata. Dramaturšku adaptaciju i režijski koncept potpisuje Sadika Kahrimanović koja i igra u predstavi uz Ermina Avdića.

Dokumentarno-igrana predstava “Što se bijeli u gori zelenoj?” duodrama je rađena po motivima Hasanaginice. Hasanaginica se koristi kao simbol kroz koji se tematizira položaj žene u odnosu na sistem, tradiciju i religiju u patrijarhalnom društvu. Predstava otvara mnoga pitanja o ravnopravnosti i nasilju nad ženama, ukazuje na mnoge propuste, ne samo našega društva, nego i civilizacije. Crpeći inspiraciju iz mentaliteta bosanskohercegovačkog čovjeka redateljski okvir i dramaturška linija predstave može se preslikati na bilo koje geografsko područje, što način na koji se pitanje žene promatra, čini univerzalnim i izvanprostornim.

Poslije predstave bilo je dirljivo slušati žene koje su prošle ratnu traumu. Govorile su da predstava oslikava iskustva njihovih nena, majki i njihov život. Borile su se nakon rata, bez obzira na siromaštvo i gubitke, da se djeca školuju, naročito kćerke. Žele da njihove kćerke više ne pate. Većina njih nikada do sada nije bila na predstavi i otišle su kući uzbuđene i dirnute.

“Aktivnosti u kampanji podrzava  organizacija  medica mondiale u okviru projekta „Osnaživanje glasova žena pogođenih ratnim seksualnim, rodno zasnovanim nasiljem na zapadnom Balkanu – Za kulturu prepoznavanja i pomirenja“.

Projekat se realizuje uz podršku medica mondiale  i Engagement Global (EG) iz fonda The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)- Njemačka.”

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This