Grad Tuzla sufinansira smještaj žrtava nasilja u sigurnu kuću U.G. „Vive Žene“ u 2024. godini. Zahvalni smo za planirani iznos od 60.000 KM, koji je povećan u odnosu na 2023.g.

Lokalna zajednica Grada Tuzla, je odlukom o sufinansiranju sigurne kuće, ponovo pokazala senzibilizirani pristup u zaštiti marginaliziranih i vulnerabilnih kategorija našeg društva.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This