U Hotelu Senad od Bosne, 18., 19., i 22. marta održavaju se fokus grupe sa policijskim službenicima sa područja Tuzlanskog kantona koji su učestvovali u realizaciji kampanje Čuješ, vidiš, znaš – Reaguj!Prijavi nasilje u porodici i pozovi 122. Sastanci imaju za cilj evaluaciju aktivnosti koje su sprovedene od početka kampanje u novembru 2020. godine pa do danas, kako bi se utvrdili efekti, odnosno da li je primijećen povećan broj prijava nasilja u porodici kao i izricanja zaštitnih mjera koje su predviđene Zakonom o zaštiti od nasilju u porodici FBiH.

Pomenute aktivnosti realizuju se u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mjenjanje stavova“ kojeg finansira Europska unija u Bosni i Hercegovini, a provodi UN Women. U sklopu pomenutog projekta U.G. Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK provode projekat „Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona.“ Osnovni zadatak projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This