DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


Vive Žene

Udruženje građana Vive Žene je osnovano u Martu 1994. godine tokom rata u BiH. Od tada udruženje se razvilo od “hitne/humanitarne” organizacije u profesionalnu i kompetentnu organizaciju koja radi sa žrtvama rata, torture i nasilja gdje im pruža pristup psihološkoj, socijalnoj, pedagoškoj, medicinskoj i pravnoj pomoći. U svome radu Vive Žene su razvile sveobuhvatan multidisciplinarni psihosocijalni tretman za žrtve rata, torture i nasilja, koji je baziran na razumijevanju da je liječenje traume multidimenzionalni dugotrajni proces koji uključuje rad na individualnom, nivou zajednice i makro nivou društva.

Vive Zene Tuzla

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba