DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA REALIZACIJU TRENINGA -

 

TEMA: zagovaranje i namicanje sredstava

Vive Žene – Centar za terapiju i rehabilitaciju Vas poziva da dostavite ponudu za privremenu poziciju Eksterni konsultant za realizaciju treninga o zagovaranju i namicanju sredstava.

Vive Žene - Centar za terapiju i rehabilitaciju Tuzla, od marta 2020, implementira projekat "Osnaživanje žena kao preduvjet pomirenja u BiH” kojeg finansira We Effect.
Projekat „ Osnaživanje žena kao preduvjet pomirenja u BiH " se prevashodno fokusira na žene preživjele žrtve rata, koje žive u etnički podijeljenim zajednicama kako bi uspostavile povjerenje, poštovanje i komunikaciju između sebe, kao preduvjet pomirenja.

Predmet ovog poziva je dostavljanje ponude za Eksternog konsultanta za realizaciju treninga o zagovaranju i namicanju sredstava u skladu sa dole opisanim specifikacijama.
Implementacija ove usluge je planirana za period maj - juni 2021.

Svrha ovog poziva je održavanje treninga o zagovaranju i namicanju sredstava uz korištenje online komunikacije i digitalnih vještina,

Zadaci:
Angažman konsultanta obuhvata slijedeće obavezne aktivnosti:
- Razvijanje programa i metodologije za obuku o zagovaranju i namicanju sredstava;
- Realizacija trening programa u tri dana, uključujući slijedeće teme: Diversifikacija namicanja sredstava; Planiranje kampanje zagovaranja i lobiranja; Strategije, metode u kampanjama zagovaranja; Korištenje medija za zagovaranje: Javno objavljivanje problema i poruke; Lobiranje i učešće u budžetima vlada
- Obezbjeđivanje alata sa resursima o glavnim problemima obrađenim na treningu;
- Dostavljanje evaluacijskog izvještaja o periodu treninga uz preporuke za poboljšanje programa u budućnosti.
Uvjeti:
• Minimalno 3-5 godina profesionalnog iskustva u pružanju konsultacija o zagovaranju i namicanju sredstava i online komunikacijama i digitalnom marketingu;
• Odlične vještine u međuljudskim odnosima;
• Odlične vještine fasilitiranja i održavanja treninga.
• Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka

Plan rada - Tok aktivnosti
Izbor konsultanta / tima konsultanata: 20. maj 2021
Implementcija trening programa (preporučen trajanje: 3 radna dana treninga) 25. maj – 20. juni 2021
Završni evaluacijski izvještaj i preporuke za buduće programe: 30. juni 2021

Trajanje ugovora
Ugovor će biti potpisan prvobitno za period 25. maj 2021 do 30. juni 2021.

APLIKACIJA
Aplikanti treba da dostave slijedeće na email adresu: vivezene@bih.net.ba do 19. maja 2021:
• Punuda sa finansijskim planom
• Prateće pismo u kojim navode svoju kvalificiranost za ovaj posao uz CV

Kandidati koji budu izabrani na užu listu će biti kontaktirani radi online intervjua.

__________________________
Jasna Zečević
Predsjednik UG Vive Zene

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba