DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Policija i studenti sa građanima razgovaraju o problemu nasilja u porodici -

 

Tokom februara i marta 2021. godine u sklopu kampanje Čuješ, vidiš, znaš – Reaguj!Pozovi 122, na području Tuzlanskog kantona provodi se aktivnost „Od vrata do vrata“ u okviru koje studenti i policijski službenici u svojim lokalnim zajednicama razgovaraju sa građanima na temu nasilja u porodici, te ih informišu o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, mogućnostima zaštite žrtava kroz povećan broj predlaganja zahtjeva za zaštitne mjere, postojanju Sigurne kuće na području TK i drugih institucija koje su subjekti zaštite kada se govori o nasilju u porodici. Od izuzetne je važnosti da građani razumiju da nasilje u porodici nije privatni problem već društveni i da svojim pozivom mogu spriječiti da se to nasilje ponavlja i u budućnosti, a najveće žrtve u tom procesu jesu djeca.
Pomenute aktivnosti realizuju se u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mjenjanje stavova“ kojeg finansira Europska unija, a provodi UN Women. U sklopu pomenutog projekta U.G. Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK provode projekat „Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona.“ Osnovni zadatak projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba