DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Nasilje u porodici nije privatna stvar već društveni problem -

 

U prostorijama Dramar centra Tuzla u okviru kampanje „Čuješ, vidiš znaš – Reaguj!“ pozovi 122, u petak i subotu (12. i 13. februara 2021.) održane su jednodnevne edukacije za dvije grupe policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i studenata Univerziteta u Tuzli. Edukacija je priprema za realizaciju aktivnosti „od vrata do vrata“ u sklopu koje je planirano da studenti i policijski službenici u svojim lokalnim zajednicama razgovaraju sa građanima na temu nasilja u porodici, te ih informišu o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, mogućnostima zaštite žrtava kroz povećan broj predlaganja zahtjeva za zaštitne mjere, postojanju Sigurne kuće na području TK i drugih institucija koje su subjekti zaštite kada se govori o nasilju u porodici.
- Na edukaciji učestvuju policijski službenici iz svih policijskih stanica sa područja Tuzlanskog kantona i studenti koji su se prijavili kao volonteri sa dva fakulteta Univerziteta u Tuzli: Edukacijsko-rehabilitacijskog i Filozofskog fakulteta. Studenti će anketirati građe kao bi se vidjelo u kojoj mjeri su upoznati sa postojanjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici sa zaštitim mjerama? Da li bi oni prijavili svog komšiju ukoliko primijete da se nasilje dešava u toj porodici ili nekoga iz familije za koga znaju da je prisutno nasilje u porodici? Jako je važno da građani razumiju da nasilje u porodici nije privatni problem već društveni i da svojim pozivom mogu spriječiti da se to nasilje ponavlja i u budućnosti, mogu spriječiti da žrtva i dalje pati sama u tišini, a najveće žrtve naravno jesu djeca. Kroz razgovor sa građanima na jednoj strani ćemo spoznati na koji način oni razmišljaju, da li se nose sa predrasudama, kakvi su njihovi stavovi i uvjerenja? Sa druge strane procijenit ćemo situaciju na području našeg kantonu, uporediti podatke koliko se na godišnjem nivou nasilje prijavljuje, a na kraju ćemo vidjeti da li je i kakve rezultate polučila naša kampanja – istakla je Aida Mustačević Cipurković, koordinatorica projekta u Vive Žene.

Prema riječima Aide Mustačević – Cipurković, građani će dobiti i brošure koje će sadržavati osnovne informacije o nasilju u porodici, važnosti prevencije kao i kome se sve mogu obratiti na području Tuzlanskog kantona kada je riječ o ovom problemu.
Pomenuta kampanja stavlja u fokus policijskog službenika jer su oni ti koji prvi izlaze na lice mjesta i na ovaj način želi se ukazati na značaj postupanja policijskih službenika prilikom prijave krivičnog djela nasilja u porodici.
- Očekujem da ćemo kroz ovu aktivnost podići svijest kod građana o sprječavanju nasilja u porodici, a prije svega da to bude blagovremena prijava prema institucijama ili udruženjima koji se bave tim problemom, odnosno prema policijskim upravama – rekao Nedžad Osmić, policijski službenik PS Gradačac i jedan od učesnika edukacije i aktivnosti „od vrata do vrata“.
Učesnici edukacije dobili su osnovna znanja iz komunikacije i nasilja u porodici koja će primijeniti prilikom komunikacije sa građanima. Milka Gojković, studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta UNTZ sa odsjeka poremećaj u ponašanju ističe da je jako važno da kada se problem nasilja u porodici uoči, da se i djeluje:
- Nadam se da ćemo kroz ovu aktivnost uspjeti da podignemo svijest kod građana koja nažalost i nije baš raširena obzirom da većina ljudi sklanja glavu od ovog problema, ali vjerujemo da ćemo to uspjeti kroz ovaj projekat – dodala je Milka Gojković.
Pomenute aktivnosti realizuju se u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mjenjanje stavova“ kojeg finansira Europska unija, a provodi UN Women. U sklopu pomenutog projekta U.G. Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK provode projekat „Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona.“ Osnovni zadatak projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba