DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Dr Ruth Wiseman, zamjenica britanskog ambasadora u BiH i Nancy Eslick, direktorica američke Agencije za medjunarodni razvoj u BiH 21.01.2021. posjetile su Sigurnu Kuću Vive Žene u Tuzli.  -

 

Razgovaralo se o aktivnostima koje je moguće, uz podršku medjunarodne zajednice, poduzeti kako bi se obezbijedila dugoročna I sveobuhvatna pomoć I podrška žrtvama rodno zasnovanog nasilja, te obezbijedila kontinuirana finansijska podrška rada Sigurne Kuće Vive Žene.

Kako su Sigurne Kuće jedna od važnih oblika zaštite I brige o žrtvama nasilja konačno se mora dostići dugoročna stabilnosti I funkcioniranje Sigurnih Kuća I to u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, koji predviđa finansiranje Sigurne kuće sa nivoa Kantona I sa nivoa Federacije BiH.

Na žalost pandemija izazavna korona virusom pokazala je sve slabosti našeg sistema, a u ovom slučaju ogolila je svu krhkost I nestabilnost tzv. Sistema zaštite I oporavka žrtava nasilja u obitelji.

Otežan prijem I zbrinjavanje žrtava nasilja, žena I djece, zbog preporučenih mjera prevencije širenja zaraze, boravka u izolacijskom prostoru , koji u tom momentu niti jedna Sigurna kuća nije imala, dodatno je otežalo rad na oporavku I brizi za žrtve nasilje.

Nedostatna financijska sredstva, nejasan i nereguliran status Sigurnih kuća u Federaciji BiH,dodatno je otežao rad sa žrtvama nasilja koje su se u tom momentu zatekle u Sigurnim Kućama.

I tada je medjunarodna zajednica brzom reakcijom na apele za pomoć, pokazala duboku i stvarnu predanost ljudima u potrebi u Bosni i Hercegovini, a posebno ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja.

Stotine žena I djece, žrtava nasilja bude zbrinuto u Sigurnim Kućama u toku godine.

Javnost treba da čuje da Sigurna kuća nije samo mjesto gdje se osobe smjeste I pruži im se krov nad glavom, hrana I higijena. Tretmani koji se sprovode u SK, oporavak I dalje praćenje , rad sa počiniteljima nasilja, suradnja sa svim institucijama u pronalazenju dugoročnog riješenja za žtrve nasilja, sistemski pristup u radu sa porodicama., to je jedan sveobuhavtni , komplicrani proces koje vode stručnajci zaposleni u Sigurnoj kući Vive Žene.

Međutim, nedopustivo je da I nakon više od dva destljeća briga o žrtvama rodno zasnovanog nasilja, onim najosjetljivijim, kao što se žene I djeca žrtve nasilja, još uvijek nije primarna, kontinuiran I stabilna briga države čiji su oni građani.

Pozitivni primjeri jesu lokalne zajednica kao što je Grad Tuzla koji je još 2001 godine obezbijedio zemljište na kojem je izgrađena Centar Vive Žene ,obezbjeđuje kontinuranu finansijsku podršku Sigurnoj Kući Vive Žene. Važan je doprinos drugih lokalnih zajednica: Banovići, Lukavac, Živinice ,Kladanj, Gradačac I Gračanica.

Međutim ključnu ulogu u dostizanju stabilnosti I kontinuiteta u finasiranju zaštite I brige o žrtvama nasilja igraju Vlada Tuzlanskog Kantona I Vlada Federacije BiH.

Nakon posjete Sigurnoj kući Vive Žene gošće su posjetile predsjedinika Skupštine Tuzlanskog kantona gosp. Slađan Ilić nastavile razgovore o dugoročoj perspektivi finansiranja Sigurne Kuće Vive Žene Tuzla.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba