DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Obilježavanje međunarodnog dana žena na selu   -

 

Prvi Međunarodni dan žena sa sela obilježen je 15. oktobra 2008. godine. Generalne skupštine UN-a u svojoj rezoluciji 62/136 od 18. decembra 2007. godine, priznaje „presudnu ulogu i doprinos žena sa sela, uključujući i domorodačke žene, u unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja, poboljšanje sigurnosti hrane i suzbijanje ruralnog siromaštva“ i od tada se 15. oktobar obilježava kao dan žena na selu u cijelom svijetu.
Bosna i Hercegovina se obavezala na provođenje međunarodnih dokumenata koji se bave pitanjima žena na selu, među kojima su Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u članu 14. i Pekinška deklaracija i Platforma za akciju.
Uloga žena u ruralnim sredinama je od posebne važnosti u proizvodnji hrane, što pokazuje i obilježavanje Svjetskog dana hrane 16.oktobra, kao i obilježavanje Dana borbe protiv siromaštva 17.oktobra.
Na selu žene rade iste poslove kao i muškarci i dodatno brinu o domaćinstvu i porodici. Kakve su im penzije i imaju li ih uopće, jesu li zdravstveno osigurane, jesu li žrtve nasilja u u porodici, imaju li pristup obrazovanju i kreditima, kakav je njihov pravni i ekonomski status, pitanja su o kojima se malo i rijetko govori u javnosti.
Žene u ruralnim sredinama se obično mlade udaju, rade na imanju čiji je vlasnik suprug ili svekar, a postane li im preteško živjeti u toj zajednici, ne mogu učiniti mnogo, jer nemaju ništa. One imaju važnu ulogu u ekonomskom opstanku svoje porodice i zajednice, međutim, dobijaju malo ili gotovo nimalo priznanja za svoje napore i često im je uskraćen pristup rezultatima njihovog rada ili koristima razvojnog procesa. Iako formalno imaju ista prava, ne uživaju ih uvijek u istoj mjeri sa muškarcima. To je najčešće posljedica tradicije i patrijarhalnih odnosa u seoskim domaćinstvima koje žene stavljaju u podređen položaj .
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana žene na selu Vive Žene, uz podršku Udruženja i grupa iz sjevroistočne BIH -Podrinje, će organizovati 17.10.2020. Sajam proizvoda žena sa sela, Trg Slobode Tuzla, od 08:00 – 14:00, gdje će članice Udruženja i grupa predstaviti svoju kućnu i domaću radinost, a također prezentirati svoje aktivnosti koje doprinose aktivnijoj ulozi žena i ženskih grupa u razvoju civilnog društva, zalažući se za poštivanje ženskih ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života.

 

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba