DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Održan drugi trening sa žrtvama/svjedocima u okviru projekta “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima“.  -

 

Od 30. septembra do 02. oktobra je u hotelu ‘Kardial’ u Tesliću održan trodnevni trening za članove udruženja preživjelih i svjedoka ratnih zločina sa područja Bratunca, a u okviru projekta “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima“ koje provodi Udruženje građana „Vive Žene“ Tuzla. Trinaest učesnika i učesnica su kroz trening stekli znanja o važnosti psihološke pripreme svjedoka/žrtve za svjedočenje i načinima i strategiji nošenja sa stresom.
Učesnica H.R. iz Udruženja nestalih i prisilno odvedenih Bošnjaka iz Bratunca navodi da je zahvalna i sretna što je imala priliku da bude dio tima koji je učestvovao na treningu, te da dadne svoj doprinos ali i da nauči i osvježi svoja znanja. Također, kaže da je zadovoljna predavačima, učesnicima, a posebno onima koji su prvi put na jednom ovakvom treningu, jer sa treninga odlaze zadovoljni i osnaženi.
Većina učesnika i učesnica treninga se izjasnila da će im, zahvaljujući vještinama koje su usvojili tokom treninga, proces svjedočenja kao i cijeli sudski proces biti lakši nego ranije.
„Čuo sam korisne informacije o svojim pravima kao žrtva rata u Bosni i Hercegovini i kome se obratiti za zaštitu istih. Sada se ne plašim procesa svjedočenja kao ranije, te bih preporučio svim svojim poznanicima i kolegama da, ukoliko dobiju priliku da učestvuju u istom ili sličnom treningu, to ne propuste“, navodi A. M., član Udruženja preživjelih logoraša iz Bratunca i učesnik treninga.
Udruženje građana „Vive Žene” se već dugi niz godina bavi tretmanom kompleksnih psihotrauma, koje su nastale kao posljedice dugotrajne i ponovne traumatizacije za vrijeme i nakon rata u BiH. Vjerujemo da će ovakve i slične aktivnosti doprinijeti prevenciji transgeneracijskog prenosa traume i izgradnji trajnog mira u Bosni i Hercegovini.
Projekat je podržala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) kroz Regionalni projekat o ratnim zločinima (RWC).

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba