DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Predstavnice UG “Vive Žene“ održale sastanak sa Direktorom Uprave policije -

 

Predstavnice UG “Vive Žene“ Tuzla su 01.10.2020.g. održale sastanak sa Direktorom Uprave policije, gospodinom Safetom Ibrahimovićem i članom kabineta gospodinom Denisom Fejzićem.
Tema sastanka je bila zajednička saradnja na projektu: „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“ u okviru regionalnog projekta: „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women koji ima za cilj doprinijeti uklanjanju rodno zasnovanog nasilja sa posebnim naglaskom na krivično djelo nasilja u porodici kroz obavezno predlaganje zaštitnih mjera za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja na području Tuzlanskog kantona.
Sastanak je bio prilika za sumiranje dosadašnjih aktivnosti koje su urađene u zajedničkoj koordinaciji MUP-a TK i UG“Vive Žene“ te planiranju intenzivne promotivne kampanje koja će se desiti u narednom periodu.

#changingmindstoEVAW

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba