DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Potpisan ugvor za finasiranje Sigurne kuće Vive Žene -

 

Zahvaljujemo na podršci koju smo jučer, u vidu donacije, dobili od strane Populacijksog Fonda Ujedinjenih Nacija ( UNFPA),Ambasadi Velike Britanjie I Sjeverne Irske u BiH, te društveno odgovorne kompanije Violeta d.o.o.

Pandemija izazavna korona virusom ponovo pokazala sve slabosti našeg sistema, a u ovom slučaju ogolila je svu krhost I nestabilnost tzv. Sistema zaštite I oporavka žrtava nasilja u obitelji.
Stotine žena I djece , žrtava nasilja bude zbrinuto u Sigurnim kućama u toku godine.
Javnost treba da čuje da Sigurna kuća nije samo mjesto gdje se osobe smjeste I pruži im se krov nad glavom, hrana I higijena.

Tretmani koji se sprovode u Sigurnim kućama, psihosocijalni oporavak I stalna briga o žrtvama nasilja I njihovoj djeci, rad sa počiniteljima nasilja, suradnja sa svim institucijama u pronalaženju dugoročnog riješenja za žtrve nasilja, sistemski pristup u radu sa porodicama, sve je to jedna dugoročni I sveobuhvatni , komplicrani proces koje vode stručnjaci zaposleni u Sigurnim Kućama.

Kako su Sigurne Kuće jedna od važnih oblika zaštite I brige o žrtvama nasilja konačno se mora dostići dugoročna stabilnosti I funkcioniranje Sigurnih kuća koje vode nevladine organizacije.

Finansiranje Sigurnih kuća I ulaganje u razvoj stručnih kapaciteta je prioritet o kojem se razgovara I sa predstavnicima Federalne, Kantonalne I Lokalne vlasti, koje za sada djelimično I sporadično finasiraju rad Sigurnih kuća, te se pokušavaju pronaći najbolji modeli finansiranja kako bi se dostigla dugoročna stabilnos I sigurnost rada Sigurnih kuća.

Predložili smo mjere i planove za dostizanje instiucionalne, finansijske I društvene stabilnosti neophodne za rad Sigurnih kuća.

Kao profesionalci koji trebaju pružiti sigurnost I stabilnost svim žrtavma nasilja, kako to mozete učiniti ako ni sami ne osjećate sigurnost I stabilnost.

Naravno,u vrijeme globalne pandemije treba prihvatiti život kao nesigurnost i nestabilnost ,a našim korisnicama i korisnicima pružiti sigurnost i stabilnost, to je naš najveći izazov.

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba