DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Vive Zene dobila grant sredstva iz projekta iz Projekta
„Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, -

 

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić , direktorica USAID-a u BiH Nency J. Eslick i predstavnice 8 nevladinih organizacija među kojima je i Vive Žene, potpisali su Memorandum o dodjeli grant sredstava nevladinim organizacijama koje vode sigurne kuće za smještaj žena žrtava nasilja. Grant sredstava dodijeljena su iz Projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, koji provodi Agencija za ravnopravnost polova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a koji je finansiran od strane Vlade Sjedinjenih Američkih država putem Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID. Sredstva za osam nevladinih organizacija: Fondacija lokalne demokratije” Sarajevo, “Medica” Zenica, “Udružene žene” Banja Luka, “Budućnost” Modriča, “Žene sa Une” Bihać, “Vive žene” Tuzla, “Lara” Bijeljina”, “Žena BiH” Mostar, planirana su kako bi se podržale aktivnosti i prevazišli problemi uzrokovani pandemijom COVID-19. 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba