DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Potpisan Protokol o saradnji između Vive Žene i MUP-a TK -

 

Danas (09.07.2020.g.) su u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, predstavnici pomenutog ministarstva, Uprave policije MUP-a TK-a i Udruženja građana „Vive Žene“ Tuzla potpisali Protokol o saradnji na projektu: „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“ u okviru regionalnog projekta: „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Wome

Protokol o saradnji između MUP-a TK i U.G. „Vive Žene“ pruža okvir za saradnju i podršku u provođenju projekta: „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“ koji se realizira u periodu od 01.05.2020. do 30.04.2021.god.

Opći cilj projekta je doprinos sprječavanju rodno zasnovanog nasilja sa posebnim naglaskom na krivično djelo nasilja u porodici kroz obavezno predlaganje zaštitnih mjera za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja na području Tuzlanskog kantona.

Današnji sastanak je samo nastavak dugogodišnje saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i UG“Vive Žene“ na problematici nasilja u porodici.

Link na vijest: https://muptk.ba/potpisan-protokol-o-saradnji-izmedju-ug-vive-zene-i-mup-a-tk/

 

Facebook - UN Women
Facebook - Evropska unija u BiH
#changingmindstoEVAW. 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba