DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Održan sastanak sa Predsjednikom Skupštine Tuzlanskog kantona, gospodinom Žarkom Vujovićem -

 

Na današnjem sastanku sa predsjedavajućim Žarkom Vujovićem, razgovaralo se o radu Udruženja Vive Žene, sa posebnim fokusom na program Sigurne kuće - skloništa za žrtve nasilja u porodici. Predsjednica udruženja Jasna Zečević je istakla da finansiranje rada Sigurne kuće nije sistemski riješeno, iako je zakonom propisano finansiranje u omjeru 30%:70%, kantonalni naspram federalnog nivoa vlasti . Predsjedavajući skupštine je istakao da bi društvena zajednica trebala više pažnje posvetiti prevenciji nasilja u porodici i naglasio da se ovo pitanje treba dugoročno riješiti u saradnji sa odgovornim ministarstvima Tuzlanskog kantona.

                                                                         

 

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba