DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Podrška radu „Vive žene" (Vlada TK) -

 

Na sastanku sa predstavnicama Centra za terapiju i rehabilitaciju „Vive žene", premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović se detaljnije upoznao sa radom i aktivnostima Centra.

Akcenat tokom razgovora bio je na funkcioniranju i aktivnostima Sigurne kuće, kao jednog od najznačajnijih projekata koje Udruženje realizira.

Vive zene 03 06 2020Kako su predsjednica Udruženja građana „Vive žene" Jasna Zečević i uposlenica u Udruženju Suzdina Bijedić istaknule, veliki izazov u funkcioniranju Sigurne kuće predstavlja njeno institucionalno pozicioniranje, a iako je propisano da se finansiranje ovakve institucije vrši u omjeru 30%:70% kantonalni naspram federalnog nivoa vlasti, taj procent nikada nije dostignut.

„Kada je u pitanju Tuzlanski kanton Vive žene su sa projektom Sigurne kuće već pozicionirane u Kantonalnom budžetu i sredstva koja izdvaja Vlada Tuzlanskog kantona nisu upitna. U narednom periodu sagledat ćemo mogućnosti da, u skladu sa značajem ove institucije, ali i finasijskim mogućnostima Kantona, snažnije podržimo rad Sigurne kuće, a osim toga, nastojat ćemo da potaknemo više nivoe vlasti da preuzmu svoj dio obaveze", kazao je na kraju sastanka premijer Tulumović i svim uposlenicama Udruženja zaželio uspjeh u budućem radu.
Osim premijera Tulumovića, današnjem sastanku je, u ime Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK prisustvovao sekretar Ministarstva Anto Iljkić

Sadržaj preuzet sa Web stranice Vlade TK - http://www.vladatk.kim.ba/vlada-tk/rad-vlade/aktivnosti-vlade/7499-premijer-viva-zene-03062020

 

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba